Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 38 zmlúv, 431 faktúr, 14 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  004-4/2020
 • Názov zmluvy
  Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 21.11.2008
 • Typ zmluvy
  Rámcová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  25.6.2020
 • Názov organizacie
  Základná škola - Alapiskola
 • Odberateľ

  • Názov
   Základná škola - Alapiskola Drahňov
  • IČO
   51719401
  • Adresa
   Hlavná 1, 07664 Drahňov
 • Dodávateľ

  • Názov
   KOMENSKY, s.r.o.
  • IČO
   43908977
  • Adresa
   Park Mládeže 1/360, 040 01 Kosiče
 • Dátum podpisu
  21.4.2020
 • Dátum platnosti od
  21.4.2020
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy