Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 50 zmlúv, 794 faktúr, 41 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  007-7/2021
 • Názov zmluvy
  Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
 • Typ zmluvy
  Rámcová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  5.10.2021
 • Názov organizacie
  Základná škola - Alapiskola
 • Odberateľ

  • Názov
   Základná škola - Alapiskola Drahňov
  • IČO
   51719401
  • Adresa
   Hlavná 1, 07664 Drahňov
 • Dodávateľ

  • Názov
   Alexander Jankovič-Gazel
  • IČO
   40939243
  • Adresa
   P.O.Hviezdoslava 25/19, 079 01 Veľké Kapušany
 • Dátum podpisu
  30.9.2021
 • Dátum platnosti od
  30.9.2021
 • Dátum platnosti do
  30.6.2023
 • Suma
  83,68 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  100,42 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Faktúry