Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13 zmlúv, 475 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Horné Plachtince.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 13, nájdené: 13 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
160415-MST-1Zmluva o dielo16.4.201516.4.201520.4.2016 996,00 996,00Obec Horné PlachtincePremier Consulting, spol. s.r.o.Áno20.4.2015
01/15Zmluva o dielo13.4.201513.4.201520.4.2016 100,00 100,00Obec Horné Plachtince3D VIRTUALTOURSÁno20.4.2015
882/2014/UZ/1Zmluva o termínovanom úvere6.10.20146.10.201431.12.2014 150 000,00 0,00Obec Horné PlachtinceVšeobecná úverová banka a.s.Áno1.11.2014
882/2014/UZZmluva o termínovanom úvere6.10.20146.10.201431.12.2014 150 000,00 0,00Obec Horné PlachtinceVšeobecná úverová banka a.s.Áno1.11.2014
1343/2014/D/1Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke6.10.20146.10.201431.12.2014 0,00 0,00Obec Horné PlachtinceVšeobecná úverová banka a.s.Áno1.11.2014
1343/2014/DDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke6.10.20146.10.201431.12.2014 0,00 0,00Obec Horné PlachtinceVšeobecná úverová banka a.s.Áno1.11.2014
1595/2014/2Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu6.10.20146.10.201431.12.2014 150 000,00 0,00Obec Horné PlachtinceVšeobecná úverová banka a.s.Áno1.11.2014
1595/2014Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu6.10.20146.10.201431.12.2014 150 000,00 0,00Obec Horné PlachtinceVšeobecná úverová banka a.s.Áno1.11.2014
60/2012správne konanie23.10.201226.10.20122.11.2012 0,00 0,00Obec Horné PlachtinceMesto Veľký KrtíšÁno26.10.2012
00022/2012Správne konanie8.10.20128.10.201216.10.2012 0,00 0,00Obec Horné PlachtinceMesto Veľký KrtíšÁno24.10.2012
649325Zmluva o spolupráci20.7.201122.7.201122.7.2012 32,00 0,00Obec Horné PlachtinceDatatrade, s r.o.Áno22.7.2011
25/028/07Zmluva o Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere9.3.20139.5.201322.4.2013 0,00 0,00Obec Horné PlachtincePrima Banka Slovensko,a.s.Áno9.6.2011
25/027/10Zmluva o Dexia Komunál edurofondy úvere (B)23.5.201223.5.201222.4.2013 0,00 0,00Obec Horné PlachtincePrima Banka Slovensko,a.s.Áno9.6.2011