Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 34 zmlúv, 2319 faktúr, 30 objednávok za organizáciu Turčianska Štiavnička.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 34 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
345/2011Kúpna zmluva30.8.201130.8.201131.12.2020 3,45 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaRoman UžíkNie3.10.2018
242/2011Nájomná zmluva uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasledovných Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov21.6.20116.7.201131.12.2021 1,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaSlovenský vodohospodársky podnik š.p.Nie3.10.2018
247/201116.6.201116.6.201131.12.2021 0,00 0,00Gaya, s.r.o.Obec Turč.ŠtiavničkaNie3.10.2018
346/2011Kúpna zmluva30.8.201130.8.201131.12.2020 0,70 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaMarta StaňováNie3.10.2018
347/2011Kúpna zmluva30.8.201130.8.201131.12.2020 1,21 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaMarta StaňováNie3.10.2018
348/2011Kúpna zmluva30.8.201130.8.201131.12.2020 0,64 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaMarta SlezákováNie3.10.2018
349/2011Kúpna zmluva30.8.201130.8.201131.12.2020 0,64 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaBohuslav SlezákNie3.10.2018
350/2011Kúpna zmluva30.8.201130.8.201131.12.2020 0,69 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaSlávka RendkováNie3.10.2018
351/2011Kúpna zmluva30.8.201130.8.201131.12.2020 0,10 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaViera KohútováNie3.10.2018
352/2011Kúpna zmluva30.8.201130.8.201131.12.2020 2,08 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaIvan GregorNie3.10.2018
353/2011Kúpna zmluva30.8.201130.8.201131.12.2020 0,90 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaVladimír GavuraNie3.10.2018
142/2012Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie( maloodber)29.2.201229.2.201231.12.2022 0,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaSlovenský plynárenský priemyselNie3.10.2018
195/2012Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve číslo 1541/2011-PR zo dňa 21.06.201130.3.201230.3.201231.12.2021 1,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaSlovenský vodohospodársky podnik, š.p.Nie3.10.2018
196/2012Nájomná zmluva30.6.20111.7.201130.6.2021 1,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaPeter ŠvrloNie3.10.2018
197/2012Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 19628.3.201228.3.201230.6.2021 1,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaPeter ŠvrloNie3.10.2018
198/2012Nájomná zmluva29.6.20111.7.201130.6.2021 1,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaMUDr. Júlia IvaňováNie3.10.2018
199/2012Dodatok k nájomnej zmluve č. 19829.3.201229.3.201230.6.2021 1,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaMUDr. Júlia IvaňováNie3.10.2018
200/2012Nájomná zmluva29.6.20111.7.201130.6.2021 1,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaKráľ Eduard a ĽudmilaNie3.10.2018
201/2012Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.20029.3.201229.3.201230.6.2021 1,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaKráľ Eduard a ĽudmilaNie3.10.2018
193/2012Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve číslo 1541/2011-PR zo dňa 21.6.201130.3.201230.3.201231.12.2021 1,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaSlovenský vodohospodársky podnik, š.p.Nie3.10.2018
242/2012Zmluva o pripojení k distribučnej sieti/ kategória- odberateľ plynu MIMO DOMÁCNOSŤ/2.5.20122.5.201231.12.2022 0,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaSPP - distribúcia, a.s.Nie3.10.2018
337/2012Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve13.7.201213.7.201213.7.2022 0,00 0,00Marián ŠtípalaObec Turč.ŠtiavničkaNie3.10.2018
375/2012Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena15.8.201215.8.201215.8.2022 0,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaIng. Vladimír KotrusNie3.10.2018
376/2012Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena16.8.201216.8.201216.8.2022 0,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaStanislav KurhajecNie3.10.2018
377/2012Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena16.8.201216.8.201216.8.2022 0,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaIvan ChmúrnyNie3.10.2018
389/2012Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/9130.8.201230.8.201230.8.2020 0,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaZdenka LackováNie3.10.2018
400/2012Nájomná zmluva č.2012/014 na prenájom časti nehnuteľnosti na inštaláciu reklamných panelov3.9.20123.9.20123.9.2022 350,00 0,00REBLOK, a.s.Obec Turč.ŠtiavničkaNie3.10.2018
395/2012Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a trvalej prevádzky č.ZML 120092623.8.201223.8.201223.12.2032 0,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaVáhostav-SK a.s.Nie3.10.2018
493/2012Dodatok č. 2 ku zmluve o odvoze odpadu č.1/11/091.10.20121.10.201231.12.2022 0,00 0,00Obec Turč.ŠtiavničkaAzim Trade s.r.o.Nie3.10.2018
407/2012Dohoda o spolupráci pri rekonštrukcii líniovej stavby č.V406/VB/56-78/64.9.20124.9.20124.9.2022 92,04 0,00Slovenská elektrizačná a prenosová sústava,a.s.Obec Turč.ŠtiavničkaNie3.10.2018