Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22999 zmlúv, 245122 faktúr, 22605 objednávok. Do projektu sa zapojilo 298 organizácií.
Zapojené obce a organizácie