Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21295 zmlúv, 226232 faktúr, 20450 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Zapojené obce a organizácie