Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 54 zmlúv, 160 faktúr, 28 objednávok za organizáciu Mesto.
Prehľad je prázdny