Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 146 zmlúv, 2188 faktúr, 105 objednávok za organizáciu Brzotín.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 146 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
032/2017Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť20.3.20171.6.201931.5.2021 0,00Obec BrzotínČEZ Slovesnko, s.r.o.Áno22.11.2017
031/2017Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť20.3.20171.7.201930.6.2021 0,00Obec BrzotínČEZ Slovesnko, s.r.o.Áno22.11.2017
030/2017Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť20.3.20171.7.201930.6.2021 0,00Obec BrzotínČEZ Slovesnko, s.r.o.Áno22.11.2017
029/2017Zmluva o vykonaní auditu8.11.20179.11.2017 1 200,00Obec BrzotínGemerAudit spol.s.r.o.Áno14.11.2017
028/2017Zmluva o kontrolnej činnosti10.11.201711.11.201711.11.2020 230,00Obec BrzotínEKOTEC, spol, s.r.o.Áno14.11.2017
027/2017Darovacia zmluva19.10.20178.11.201731.12.2017 60,00Obec BrzotínPierott, n.o.Áno7.11.2017
026/2017Mandátna zmluva23.10.201724.10.201731.3.2018 166,67Obec BrzotínAPJ ConsultingÁno6.11.2017
025/2017Mandátna zmluva23.10.201724.10.201731.3.2018 250,00Obec BrzotínAPJ ConsultingÁno6.11.2017
024/2017Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)24.10.201725.10.201731.12.2017 0,00Obec BrzotínVýchodoslovenská distribučná,a.s.Áno24.10.2017
023/2017ZMLUVA č. 123451 0U03 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie18.10.201723.10.201731.12.2017 46 518,00Obec BrzotínEnvironmentálny fondÁno23.10.2017
022/2017Dodatok č.2 k Zmluve o výkone správy č.167/2015 zo dňa 01.06.201513.10.201714.10.2017 0,00Obec BrzotínStavebné bytové družstvo RožňavaÁno20.10.2017
021/2017Zmluva o dielo7.9.20178.9.201731.12.2017 39 917,00Obec BrzotínŠtefan Balco - UNISTAV - stavebno obchodná firmaÁno7.9.2017
020/2017Zmluva o poskytovaní služieb č.087/201717.7.201726.7.201726.12.2017 950,00Obec BrzotínSupport & Consulting, s. r. o.Áno25.7.2017
019/2017Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii26.6.201722.7.2017 0,00Obec BrzotínSlovenská republika - Slovenská správa ciestÁno21.7.2017
018/2017Nájomná zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku17.7.201720.7.201731.12.2027 96,44TinAGRO s.r.o.Obec BrzotínÁno19.7.2017
017/2017Zmluva o spracovaní osobných údajov31.5.20172.6.2017 0,00Ing. Anastázia HajdúkováObec BrzotínÁno1.6.2017
016/2017ZMLUVA O SPOLUPRÁCI ČÍSLO ZMLUVY: USVRK - OIP-2017/000527-00122.5.201723.5.201731.10.2019 2 645,25Obec BrzotínMinisterstvo vnútra SRÁno22.5.2017
015/2017Zmluva o dielo na vypracovanie ZaD ÚPNO Brzotín27.4.201729.4.201729.8.2017 6 000,00Obec BrzotínARKA-architektonická kancelária, spol. s r.o.Áno28.4.2017
014/2017Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa18.4.201722.4.201718.4.2020 0,00Obec BrzotínMapa Slovakia Digital, s.r.o.Áno21.4.2017
013/2017Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Brzotiín_0118.4.201722.4.201718.4.2020 420,00Obec BrzotínMapa Slovakia Digital, s.r.o.Áno21.4.2017
012/2017Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania29.3.201729.3.201731.12.2017 2 000,00Obec BrzotínUltima Ratio s.r.o.Áno5.4.2017
011/2017Zmluva o nájme pozemku28.3.201729.3.20171.4.2022 157,09Patrik Krištof - PulaObec BrzotínÁno28.3.2017
010/2017Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO21.3.201721.3.201731.12.2017 2 000,00Obec BrzotínUltima Ratio s.r.o.Áno22.3.2017
009/2017Zmluva o dielo č.4/201721.3.201722.3.201722.5.2017 3 000,00Obec BrzotínECOTEN s.r.o.Áno21.3.2017
008/2017Zmluva o dielo č.3/201721.3.201722.3.201722.5.2017 15 000,00Obec BrzotínECOTEN s.r.o.Áno21.3.2017
007/2017Zmluva o poskytovaní služieb č. 038/201715.3.201719.3.201719.7.2017 2 200,00Obec BrzotínSupport Consulting s.r.o.Áno18.3.2017
006/2017Mandátna zmluva na poskytovanie poradenstva vo VO a zabezpečenie realizácie VO na určený predmet zákazky13.3.201715.3.201715.6.2017 320,00Obec BrzotínAMIS z.p.o.Áno14.3.2017
005/2017Zmluva o poskytovaní služieb21.2.201725.2.201730.3.2018 1 500,00Obec BrzotínSGS -ConsultingÁno24.2.2017
004/2017Zmluva o poskytovaní služieb č.017/201722.2.201725.2.201725.6.2017 4 914,00Obec BrzotínSupport & Consulting, s. r. o.Áno24.2.2017
003/2017Dodatok č.1 k Zmluve o výkone správy č.167/2015 zo dňa 01.06.201515.2.201722.2.2017 0,00Obec BrzotínStavebné bytové družstvo RožňavaÁno21.2.2017