Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 161 zmlúv, 2323 faktúr, 111 objednávok za organizáciu Brzotín.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 161 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
015/2018Zmluva o grantovom účte23.4.201824.4.2018 0,00 0,00Obec BrzotínPrima banka Slovensko, a.s.Áno23.4.2018
014/2018ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii16.4.201819.4.2018 100,00 100,00Obec Brzotíndoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kanceláriaÁno18.4.2018
013/2018KÚPNA ZMLUVA č.1/2018B22.3.201822.3.2018 8 808,00 10 569,60Obec BrzotínMICRODAT, s.r.oÁno22.3.2018
012/2018Návrh poistnej zmluvy č. 24060029826.2.201827.2.2018 134,80 134,80Obec BrzotínGenerali Poisťovňa , a.s.Áno22.3.2018
011/2018Dodatok č. 1 k "Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava"15.3.201815.3.201831.12.2018 700,00 700,00MestoObec BrzotínÁno16.3.2018
010/2018Zmluva o kúpe nehnuteľnosti16.3.201816.3.2018 675,25 675,25Amália Polyáková rod.priezv.: KónyováObec BrzotínÁno16.3.2018
009/2018Zmluva o nájme pozemku26.2.20181.3.20181.3.2023 205,39 205,39ZORA - MIMEX servis, s.r.o.Obec BrzotínÁno28.2.2018
008/2018Zmluva o termínovanom úvere č. 78/2018/UZ28.2.20181.3.2018 65 000,00 65 000,00Obec BrzotínVšeobecná úverová banka a.s.Áno28.2.2018
007/2018Zmluva o dielo na vypracovanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Brzotín6.2.20186.2.2018 2 000,00 2 400,00Obec BrzotínARKA-architektonická kancelária, spol. s r.o.Áno15.2.2018
006/2018Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy29.1.20187.2.2018 790,53 948,64Obec BrzotínVýchodoslovenská distribučná,a.s.Áno6.2.2018
005/2018Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity29.1.20187.2.2018 0,00 0,00Slovak Telekom, a.s.Východoslovenská distribučná,a.s.Áno6.2.2018
004/2018ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava18.12.20171.1.201831.12.2018 1 218,00 1 218,00MestoObec BrzotínÁno31.1.2018
003/2018Dodatok ku kúpnej zmluve24.1.201824.1.2018 65 000,00 65 000,00Obec BrzotínKOPA LEVICE spol. s r.o.Áno25.1.2018
002/2018Dodatok č.1 k Dodávateľskej zmluve zo dňa 29.06.201616.1.201816.1.2018 500,00 600,00Obec BrzotínCybernet s.r.o.Áno17.1.2018
001/2018Autorizovaná kúpna zmluva16.11.201716.11.2017 65 000,00 65 000,00Obec BrzotínKOPA LEVICE spol. s r.o.Áno17.1.2018
032/2017Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť20.3.20171.6.201931.5.2021 0,00 0,00Obec BrzotínČEZ Slovesnko, s.r.o.Áno22.11.2017
031/2017Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť20.3.20171.7.201930.6.2021 0,00 0,00Obec BrzotínČEZ Slovesnko, s.r.o.Áno22.11.2017
030/2017Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť20.3.20171.7.201930.6.2021 0,00 0,00Obec BrzotínČEZ Slovesnko, s.r.o.Áno22.11.2017
029/2017Zmluva o vykonaní auditu8.11.20179.11.2017 1 200,00 1 440,00Obec BrzotínGemerAudit spol.s.r.o.Áno14.11.2017
028/2017Zmluva o kontrolnej činnosti10.11.201711.11.201711.11.2020 230,00 276,00Obec BrzotínEKOTEC, spol, s.r.o.Áno14.11.2017
027/2017Darovacia zmluva19.10.20178.11.201731.12.2017 60,00 0,00Obec BrzotínPierott, n.o.Áno7.11.2017
026/2017Mandátna zmluva23.10.201724.10.201731.3.2018 166,67 200,00Obec BrzotínAPJ ConsultingÁno6.11.2017
025/2017Mandátna zmluva23.10.201724.10.201731.3.2018 250,00 300,00Obec BrzotínAPJ ConsultingÁno6.11.2017
024/2017Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)24.10.201725.10.201731.12.2017 0,00 0,00Obec BrzotínVýchodoslovenská distribučná,a.s.Áno24.10.2017
023/2017ZMLUVA č. 123451 0U03 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie18.10.201723.10.201731.12.2017 46 518,00 46 518,00Obec BrzotínEnvironmentálny fondÁno23.10.2017
022/2017Dodatok č.2 k Zmluve o výkone správy č.167/2015 zo dňa 01.06.201513.10.201714.10.2017 0,00 0,00Obec BrzotínStavebné bytové družstvo RožňavaÁno20.10.2017
021/2017Zmluva o dielo7.9.20178.9.201731.12.2017 39 917,00 47 900,40Obec BrzotínŠtefan Balco - UNISTAV - stavebno obchodná firmaÁno7.9.2017
020/2017Zmluva o poskytovaní služieb č.087/201717.7.201726.7.201726.12.2017 950,00 1 140,00Obec BrzotínSupport & Consulting, s. r. o.Áno25.7.2017
019/2017Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii26.6.201722.7.2017 0,00 0,00Obec BrzotínSlovenská republika - Slovenská správa ciestÁno21.7.2017
018/2017Nájomná zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku17.7.201720.7.201731.12.2027 96,44 96,44TinAGRO s.r.o.Obec BrzotínÁno19.7.2017