Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 171 zmlúv, 2454 faktúr, 119 objednávok za organizáciu Brzotín.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 171 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
025/2018Zmluva o kúpe nehnuteľnosti č. 003201819.7.201820.7.2018 74,00 74,00MVDr.Tibor GarayObec BrzotínÁno19.7.2018
024/2018Dodatok č.5 k Zmluve č. 60-000032167PO201023.5.201827.6.2018 0,00 0,00Obec BrzotínVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.Áno26.6.2018
023/2018ZMLUVA o POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.044/2018 v zmysle zákona č.513/1991 Zb. Obch. zákonníka v znení neskorších predpisov14.6.201821.6.201821.9.2018 950,00 1 140,00Obec BrzotínSupport & Consulting, s. r. o.Áno20.6.2018
022/2018ZMLUVA O SPOLUPRÁCI ČÍSLO ZMLUVY : USVRK-OIP-2018/000768-11918.6.201819.6.201831.12.2018 0,00 0,00Ministerstvo vnútra SRObec BrzotínÁno18.6.2018
021/2018Zmluva o poskytovaní služieb č.043/2018 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v z.n.p.14.6.201816.6.201831.12.2023 4 950,00 5 940,00Obec BrzotínSupport & Consulting, s. r. o.Áno15.6.2018
020/2018Zmluva o poskytovaní služieb č.039/2018 v zmysle zákona č.513/1991 Zb. Obch. zákonníka v znení neskorších predpisov31.5.201813.6.201813.8.2018 950,00 1 140,00Obec BrzotínSupport & Consulting, s. r. o.Áno13.6.2018
019/2018Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536-565 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.28.5.20189.6.20189.12.2018 19 963,24 23 955,89Obec BrzotínGLODER s.r.o.Áno8.6.2018
018/2018Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536-565 a násl.ustanovení Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.25.5.20189.6.20189.8.2018 4 066,10 4 879,32Obec BrzotínBuildtech, s.r.o.Áno8.6.2018
017/2018Zmluva o poskytnutí NFP číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G73015.5.201816.5.201831.12.2023 204 396,81 204 396,81Obec BrzotínSlovenská inovačná a energetická agentúraÁno15.5.2018
016/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 23.6.20166.4.20188.5.201831.12.2018 0,00 0,00Obec BrzotínNATUR-PACK, a.s.Áno7.5.2018
015/2018Zmluva o grantovom účte23.4.201824.4.2018 0,00 0,00Obec BrzotínPrima banka Slovensko, a.s.Áno23.4.2018
014/2018ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii16.4.201819.4.2018 0,00 0,00Obec Brzotíndoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kanceláriaÁno18.4.2018
013/2018KÚPNA ZMLUVA č.1/2018B22.3.201822.3.2018 8 808,00 10 569,60Obec BrzotínMICRODAT, s.r.oÁno22.3.2018
012/2018Návrh poistnej zmluvy č. 24060029826.2.201827.2.2018 134,80 134,80Obec BrzotínGenerali Poisťovňa , a.s.Áno22.3.2018
011/2018Dodatok č. 1 k "Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava"15.3.201815.3.201831.12.2018 700,00 700,00MestoObec BrzotínÁno16.3.2018
010/2018Zmluva o kúpe nehnuteľnosti16.3.201817.3.2018 675,25 675,25Amália PolyákováObec BrzotínÁno16.3.2018
009/2018Zmluva o nájme pozemku26.2.20181.3.20181.3.2023 205,39 205,39ZORA - MIMEX servis, s.r.o.Obec BrzotínÁno28.2.2018
008/2018Zmluva o termínovanom úvere č. 78/2018/UZ28.2.20181.3.2018 65 000,00 65 000,00Obec BrzotínVšeobecná úverová banka a.s.Áno28.2.2018
007/2018Zmluva o dielo na vypracovanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Brzotín6.2.20186.2.2018 2 000,00 2 400,00Obec BrzotínARKA-architektonická kancelária, spol. s r.o.Áno15.2.2018
006/2018Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy29.1.20187.2.2018 790,53 948,64Obec BrzotínVýchodoslovenská distribučná,a.s.Áno6.2.2018
005/2018Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity29.1.20187.2.2018 0,00 0,00Slovak Telekom, a.s.Východoslovenská distribučná,a.s.Áno6.2.2018
004/2018ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava18.12.20171.1.201831.12.2018 1 218,00 1 218,00MestoObec BrzotínÁno31.1.2018
003/2018Dodatok ku kúpnej zmluve24.1.201824.1.2018 65 000,00 65 000,00Obec BrzotínKOPA LEVICE spol. s r.o.Áno25.1.2018
002/2018Dodatok č.1 k Dodávateľskej zmluve zo dňa 29.06.201616.1.201816.1.2018 500,00 600,00Obec BrzotínCybernet s.r.o.Áno17.1.2018
001/2018Autorizovaná kúpna zmluva16.11.201716.11.2017 65 000,00 65 000,00Obec BrzotínKOPA LEVICE spol. s r.o.Áno17.1.2018
032/2017Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť20.3.20171.6.201931.5.2021 0,00 0,00Obec BrzotínČEZ Slovesnko, s.r.o.Áno22.11.2017
031/2017Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť20.3.20171.7.201930.6.2021 0,00 0,00Obec BrzotínČEZ Slovesnko, s.r.o.Áno22.11.2017
030/2017Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť20.3.20171.7.201930.6.2021 0,00 0,00Obec BrzotínČEZ Slovesnko, s.r.o.Áno22.11.2017
029/2017Zmluva o vykonaní auditu8.11.20179.11.2017 1 200,00 1 440,00Obec BrzotínGemerAudit spol.s.r.o.Áno14.11.2017
028/2017Zmluva o kontrolnej činnosti10.11.201711.11.201711.11.2020 230,00 276,00Obec BrzotínEKOTEC spol. s. r. o.Áno14.11.2017