Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 50 zmlúv, 452 faktúr, 12 objednávok za organizáciu Podhradie.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 50 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
15-2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Podhradie6.6.201314.6.201331.12.2013 144,00 0,00Súkromné CVČ TK DEEPObec PodhradieÁno13.6.2013
14/2013Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.27.5.201331.5.201331.5.2033 2 280,00 0,00Obec PodhradieDrymat-Systéme.sk,s.r.o.Áno30.5.2013
6214688-2013Zmluva o združenej dodávke elektriny23.4.201329.4.201331.12.2013 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno9.5.2013
6214690-2013Zmluva o združenej dodávke elektriny3.5.201329.4.201331.12.2013 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno9.5.2013
6214425-2013Zmluva o združenej dodávke elektriny3.4.20131.1.201431.12.2016 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno19.4.2013
6214426-2013Zmluva o združenej dodávke elektriny3.4.20131.1.201431.12.2016 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno19.4.2013
6214678-2013Zmluva o združenej dodávke elektriny3.4.20131.1.201431.12.2016 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno19.4.2013
6214679-2013Zmluva o združenej dodávke elektriny3.4.20131.1.201431.12.2016 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno19.4.2013
6214680-2013Zmluva o združenej dodávke elektriny3.4.20131.1.201431.12.2016 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno19.4.2013
6214683-2013Zmluva o združenej dodávke elektriny3.4.20131.1.201431.12.2016 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno19.4.2013
6214684-2013Zmluva o združenej dodávke elektriny3.4.20131.1.201431.12.2016 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno19.4.2013
6214685-2013Zmluva o združenej dodávke elektriny3.4.20131.1.201431.12.2016 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno19.4.2013
6214686/2013Zmluva o združenej dodávke elektriny3.4.20131.1.201431.12.2016 0,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno19.4.2013
19/2013/00Vykonávacie zmluva k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb22.2.20131.3.201330.9.2015 32 633,31 0,00Obec PodhradieBrantner Fatra s.r.o.Áno28.2.2013
13/2013Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 3 zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.31.1.20131.2.201322.2.2013 750,00 0,00BECK Intenational s.r.o.,Obec PodhradieÁno15.2.2013
12/2013Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov31.1.20131.2.201315.2.2013 750,00 0,00BECK Intenational s.r.o.,Obec PodhradieÁno15.2.2013
č.ZML1300034Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a trvalej prevádzky uzavretá v zmysle ust.50a a § 51 Občianského zákoníka v spojení s ust. §18 ods.9 a ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.25.1.201326.1.201326.1.2018 0,00 0,00Obec PodhradieVáhostav-SK a.s.Áno25.1.2013
11-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 387,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
10-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 113,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
9-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 238,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
8-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 166,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
7-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 138,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
6-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 102,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
5-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 90,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
4-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 27,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
3-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 12,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
2-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 6,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
1-2013Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu7.1.20131.1.201331.12.2013 4,00 0,00Obec PodhradieStredoslovenská energetika, a.s.Áno24.1.2013
31/2013Zmluva o poskytovaní údajov z automanizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra23.1.201324.1.201331.12.2013 0,00 0,00Obec PodhradieSpráva katastra ŽilinaÁno24.1.2013
7/2012Darovacia zmluva č. 11/ZGP-2012/12-ZGPP o poskytnutí daru na účely realizácie projektu1.8.20121.8.201230.11.2012 600,00 0,00Obec PodhradieNadácia OrangeNie30.8.2012