Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 212 zmlúv, 4585 faktúr, 245 objednávok za organizáciu Gemerská Hôrka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
12/2018ZmluvaObec Gemerská HAteliér 54 s.r. 6 260,5020.6.2018Detail
38880ZmluvaObec Gemerská HDobrovoľná poži 3 000,0020.6.2018Detail
7580/18FaktúraObec Gemerská HFURA s.r.o. 639,1020.6.2018Detail
20180056FaktúraObec Gemerská HJozef Palutka - 110,0020.6.2018Detail
11/2018ZmluvaObec Gemerská HPrima banka Slo 0,0019.6.2018Detail
0048-PRB/2018ZmluvaObec Gemerská HMinisterstvo do 9 810,0019.6.2018Detail
0047-PRB/2018ZmluvaObec Gemerská HMinisterstvo do 257 270,0019.6.2018Detail
58/2018ObjednávkaObec Gemerská HEXIMAX, s.r.o. 6 868,0019.6.2018Detail
8400139607FaktúraObec Gemerská HSlovenský plyná 216,3619.6.2018Detail
57/2018ObjednávkaObec Gemerská HIng. Vladislav 168,0018.6.2018Detail