Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 43 zmlúv, 1036 faktúr, 13 objednávok za organizáciu Lipovany.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
18/29/010/103ZmluvaObec LipovanyUPSV a R 0,0018.1.2019Detail
18/29/012/84ZmluvaObec LipovanyUPSV a R 0,0018.1.2019Detail
13/2018ZmluvaObec LipovanyOVING, s.r.o. 1 200,0017.1.2019Detail
5918037485FaktúraObec LipovanyPoradca podnik. 117,0016.1.2019Detail
5487144105FaktúraObec LipovanyOrange Slovensk 10,0015.1.2019Detail
5487143980FaktúraObec LipovanyOrange Slovensk 51,4515.1.2019Detail
5041802129FaktúraObec Lipovanyporadca podnika 14,9014.1.2019Detail
20190069FaktúraObec LipovanyDATATRADE s.r.o 89,7011.1.2019Detail
2019000044FaktúraObec Lipovanykeo s.r.o 13,5011.1.2019Detail
9190056391FaktúraObec LipovanySSE - Stredoslo 170,8211.1.2019Detail