Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 37 zmlúv, 991 faktúr, 9 objednávok za organizáciu Lipovany.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
18038FaktúraObec LipovanyalfIT s.r.o 30,0026.9.2018Detail
1929564188FaktúraObec LipovanyOrange Slovensk 1,0026.9.2018Detail
5473613030FaktúraObec LipovanyOrange Slovensk 10,0024.9.2018Detail
5473612905FaktúraObec LipovanyOrange Slovensk 40,0024.9.2018Detail
2018000867FaktúraObec LipovanyKEO 13,5019.9.2018Detail
2018220727FaktúraObec LipovanyMEPOS, s.r.o. 403,5511.9.2018Detail
02/2018ObjednávkaObec LipovanyObecný úrad Rap 50,007.9.2018Detail
1/2018ObjednávkaObec LipovanySokoliarska sku 400,007.9.2018Detail
646/2018/ODDFZmluvaObec LipovanyBanskobystrický 900,007.9.2018Detail
2018024FaktúraObec Lipovanye.Linee sr.o. 40,006.9.2018Detail