Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 253 zmlúv, 2178 faktúr, 449 objednávok za organizáciu Vavrečka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
96ObjednávkaObec VavrečkaOľga Kolejáková 237,3020.7.2017Detail
3417702473FaktúraObec VavrečkaSlovak Telekom 112,9620.7.2017Detail
017261FaktúraObec VavrečkaOľga Kolejáková 237,3020.7.2017Detail
3170107FaktúraObec VavrečkaOPŽP s.r.o. 180,0020.7.2017Detail
5410237011FaktúraObec VavrečkaOrange Slovensk 45,0020.7.2017Detail
5410318086FaktúraObec VavrečkaOrange Slovensk 8,9920.7.2017Detail
201764468FaktúraObec VavrečkaTechnické služb 1 784,2420.7.2017Detail
201727ZmluvaObec VavrečkaMarián Bango 600,0018.7.2017Detail
1812017ZmluvaObec VavrečkaOVS, a.s. 20 642,4213.7.2017Detail
1832017ZmluvaObec VavrečkaOVS, a.s. 20 624,4213.7.2017Detail