Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21 zmlúv, 82 faktúr, 0 objednávok za organizáciu OcÚ Vrbovka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
035/2016/§54-ŠnZZmluvaObec VrbovkaÚrad práce soc. 12 461,2822.4.2016Detail
č.011/2015/§54-ŠnZZmluvaObec VrbovkaÚPSVaR 4 918,958.12.2015Detail
11500227FaktúraObec VrbovkaOTNS,a.s. 82 500,0012.10.2015Detail
242122-2015ZmluvaObec VrbovkaSlovenská záruč 68 750,007.10.2015Detail
242130-2015ZmluvaObec VrbovkaSlovenská záruč 13 750,006.10.2015Detail
ZV02820ZmluvaObec VrbovkaPôdohospodárska 68 750,0024.9.2015Detail
049/§51/2015/ŠRZmluvaObec VrbovkaÚrad práce soc. 0,0014.9.2015Detail
2015000231FaktúraObec VrbovkaKEO s.r.o 13,5028.8.2015Detail
77832285FaktúraObec VrbovkaOrange Slovensk 66,6728.8.2015Detail
8769530899FaktúraObec VrbovkaSlovak Telekom 20,7028.8.2015Detail