Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 0 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Ľuboriečka.

Bezplatne

Evidencia zmlúv
50 ks
Prílohy k zmluvám
50 ks
500 KB na prílohu
Evidencia objednávok
50 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
Evidencia faktúr
50 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad
CRZ automatický export
SRS API

Základ (15€ / mes.)

Evidencia zmlúv
200 ks
Prílohy k zmluvám
200 ks
1024 KB na prílohu
Evidencia objednávok
100 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
100 ks/mesačne
1024 KB na prílohu
Evidencia faktúr
100 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
100 ks/mesačne
1024 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad
CRZ automatický export
SRS API

Štandard (30€ / mes.)

Evidencia zmlúv
1500 ks
Prílohy k zmluvám
1500 ks
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
1000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1000 ks/mesačne
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
1000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1000 ks/mesačne
1,5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad
CRZ automatický export
SRS API

Premium (45€ / mes.)

Evidencia zmlúv
5000 ks
Prílohy k zmluvám
5000 ks
5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
5000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
5000 ks/mesačne
5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
5000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5000 ks/mesačne
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad
CRZ automatický export
SRS API

Premium Plus (60€ / mes.)

Evidencia zmlúv
10000 ks
Prílohy k zmluvám
10000 ks
5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
10000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
10000 ks/mesačne
5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
10000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
10000 ks/mesačne
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad
CRZ automatický export
SRS API

Cenník platný od 1.7.2022.

** ceny uvedené v cenníku sú bez DPH