Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 5 zmlúv, 93 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Veľké Slemence.

Bezplatne1

Evidencia zmlúv
50 ks
Prílohy k zmluvám
500 KB na prílohu
Evidencia objednávok
50 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
Evidencia faktúr
50 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie6

Evidencia zmlúv
50 ks
Prílohy k zmluvám
500 KB na prílohu
Evidencia objednávok
50 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
Evidencia faktúr
50 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie2

Evidencia zmlúv
100 ks
Prílohy k zmluvám
1000 KB na prílohu
Evidencia objednávok
100 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
100 KB na prílohu
Evidencia faktúr
100 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
100 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie7

Evidencia zmlúv
200 ks
Prílohy k zmluvám
1000 KB na prílohu
Evidencia objednávok
100 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
100 KB na prílohu
Evidencia faktúr
100 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
100 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

Cena na vyžiadanie 11

Evidencia zmlúv
500 ks
Prílohy k zmluvám
1000 KB na prílohu
Evidencia objednávok
500 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
500 KB na prílohu
Evidencia faktúr
500 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
500 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie8

Evidencia zmlúv
500 ks
Prílohy k zmluvám
1000 KB na prílohu
Evidencia objednávok
500 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
500 KB na prílohu
Evidencia faktúr
500 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
500 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie3

Evidencia zmlúv
1000 ks
Prílohy k zmluvám
1000 KB na prílohu
Evidencia objednávok
500 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
500 KB na prílohu
Evidencia faktúr
500 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
500 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

Cena na vyžiadanie12

Evidencia zmlúv
5000 ks
Prílohy k zmluvám
4,8828125 MB na prílohu
Evidencia objednávok
5000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
500 KB na prílohu
Evidencia faktúr
5000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
500 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie4

Evidencia zmlúv
10000 ks
Prílohy k zmluvám
1000 KB na prílohu
Evidencia objednávok
10000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1000 KB na prílohu
Evidencia faktúr
10000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1000 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie9

Evidencia zmlúv
10000 ks
Prílohy k zmluvám
10 MB na prílohu
Evidencia objednávok
10000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1000 KB na prílohu
Evidencia faktúr
10000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1000 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

* v cene a počte sú zahrnuté aj zmluvy podriadených organizácii.

** ceny uvedené v cenníku sú bez DPH