Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 0 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Pokryváč.
Stiahnúť užívateľskú príručku

Portál Register zmlúv, faktúr a objednávok je aplikácia vyvinutá na evidenciu a zverejňovanie povinných dokumentov podľa platných zákonov.
Dokumenty tu nájdete rozdelené do troch samostatných prehľadov:

  1. Zmluvy
  2. Faktúry
  3. Objednávky
  4. VO Zákazky z nízkou hodnotou

Registrácia na portáli je bezplatná. Pri registrácií vyplňte všetky povinné údaje (označené *) a kliknutím na tlačidlo Registrovať sa registračný formulár automaticky odošle. Na zadanú e-mailovú adresu Vám budú obratom zaslané prihlasovacie údaje.

Na portál sa prihlásite vyplnením mena a hesla v prihlasovacom formulári na ktorý sa dostanete kliknutím na položku Prihlásenie v hlavnom menu.

Pre prípad zabudnutia hesla slúži tlačidlo Zabudli ste heslo? Po zadaní loginu (prihlasovacieho mena) Vášho mesta a e-mailu, ktorý je zaevidovaný k danému mestu, sa na daný e-mail odošle vygenerované nové heslo.

Na hlavnej stránke sa nachádza stručná štatistika zverejnených dokumentov a zoznam posledných pridaných dokumentov obce. Kliknutím na Detail sa otvorí detail daného dokumentu.

Tlačidlá Zmluvy, Faktúry, Objednávky, Verejné obstarávanie slúžia na prechod do zvolenej kategórie.

Tieto sekcie slúžia ako pomoc pri vzniknutých otázkach. V časti

O projekte sa dozviete základné informácie o vzniku tohto portálu a o prevádzkujúcej spoločnosti.

FAQ Vám poskytnú odpovede na prvotné otázky.

V návode nájdete praktickú príručku na používanie portálu.

Pokiaľ ste odpoveď na Vašu otázku nenašli na predchádzajúcich miestach v sekcií Kontakt  nájdete kontaktné informácie, kam môžete smerovať všetky otázky.

Prehľad zmlúv predstavuje zoznam všetkých Vami zverejnených zmlúv. Po kliknutí na zmluvu sa otvorí detail zmluvy so všetkými zaevidovanými náležitosťami a prílohami. Prílohy je možné sťahovať do PC.

V prehľade je možné listovať medzi jednotlivými stranami prehľadu a vyhľadávať konkrétne zmluvy prostredníctvom vyhľadávacieho riadku alebo rozšíreného filtra (kap. 11 Vyhľadávanie).

Po kliknutí na tlačidlo Tlačitko Nová položka sa vám otvorí formulár na zaevidovanie novej zmluvy.

Údaje potrebné k zaevidovaniu zmluvy:

Číslo zmluvy Textové pole na zápis čísla zmluvy.
Názov zmluvy Textové pole na zápis názvu zmluvy.
Dodatok Zaškrtávacie poličko či sa jedná o dodatok k zmluve
Dodatok k Zmluve číslo Pole na výber zmluvy, ku ktorej sa dodatok viaže
Dátum podpisu Pole na zápis príslušného dátumu, prípadne výber z kalendára.
Dátum účinnosti Pole na zápis príslušného dátumu, prípadne výber z kalendára.
Dátum platnosti do Pole na zápis príslušného dátumu, prípadne výber z kalendára. Pri zmluve na dobu neurčitu zadať dátum 1.1.1900 v detaile toto poličko nebude zobrazovať žiaden dátum bude prázdne.
Suma Pole na zápis príslušnej sumy.
Objednávateľ Pole na výber objednávateľa. Pokiaľ nie je zaevidovaný, možnosť pridať nového partnera do evidencie.
Dodávateľ Pole na výber dodávateľa. Pokiaľ nie je zaevidovaný, možnosť pridať nového partnera do evidencie.
Číslo listu vlastníctva Textové pole na zápis čísla LV nehnutelnosti
Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382/2011 §5aodsek 12g Textové pole na zápis - popis, alebo označenie nehnuteľnosti, ktorá sa predáva, kupuje, prednajíma.
Poznámka Textové pole na zápis ľubovoľnej poznámky.

Prílohy sa dohľadávajú v PC prostredníctvom tlačidla Vybrať.

Keď sú zaevidované všetky údaje o zmluve, záznam uložíme tlačidlom Uložiť. Pre návrat bez uloženia slúži tlačidlo Návrat bez uloženia.

Zaevidovanú zmluvu je možné zverejniť alebo ponechať ako nezverejnenú. Zmluvu zverejníte v detaile zmluvy, kliknutím na tlačidlo Editovať sa otvorí editácia zmluvy a možnosť zverejniť zmluvu kliknutím na tlačidlo Zverejniť. Tento istý postup platí aj pre nezverejnenie zverejnenej zmluvy, pričom použijete tlačidlo Nezverejniť. Nezverejnené zmluvy sú označené šedou farbou a sú viditeľné iba prihlásenej obci. Po zaevidovaní zmluvy je možné vytlačiť v pdf formáte.

Potvrdenie o zverejnení zmluvy. Potvrdenie vytlačíte v detaile zmluvy kliknutím na tlačidlo Potvrdenie o zverejnení.

Vloženie dodatku vykonáte rovnakým spôsobom ako keby ste vkladali novú zmluvu v Prehľade zmlúv cez tlačidlo Nová položka. Pri evidencií označíte zaškrtávacím políčkom, že sa jedná o dodatok a pokiaľ je zaevidovaná zmluva, ku ktorej sa dodatok viaže, vyberiete zo zoznamu číslo zmluvy.

Prehľad faktúr predstavuje zoznam všetkých Vami zverejnených faktúr. Po kliknutí na faktúru sa otvorí detail faktúry so všetkými zaevidovanými náležitosťami a prílohami. Prílohy je možné sťahovať do PC.

V prehľade je možné listovať medzi jednotlivými stranami prehľadu a vyhľadávať konkrétne faktúry prostredníctvom vyhľadávacieho riadku alebo rozšíreného filtra (kap. 11 Vyhľadávanie).

Po kliknutí na tlačidlo Nová položka sa vám otvorí formulár na zaevidovanie novej faktúry.

Údaje potrebné k zaevidovaniu faktúry:

Číslo faktúry Textové pole na zápis čísla faktúry.
Viaže sa k zmluve číslo Rozbaľovacie menu na výber čísla zmluvy, s ktorou je faktúra previazaná.
Viaže sa k objednávke číslo Rozbaľovacie menu na výber čísla objednávky, s ktorou je faktúra previazaná.
Dátum vystavenia Pole na zápis príslušného dátumu, prípadne výber z kalendára.
Dátum splatnosti Pole na zápis príslušného dátumu, prípadne výber z kalendára.
Suma Pole na zápis príslušnej sumy.
Objednávateľ Pole na výber objednávateľa. Pokiaľ nie je zaevidovaný, možnosť pridať nového partnera do evidencie.
Dodávateľ Pole na výber dodávateľa. Pokiaľ nie je zaevidovaný, možnosť pridať nového partnera do evidencie.
Poznámka Textové pole na zápis ľubovoľnej poznámky.

Prílohy sa dohľadávajú v PC prostredníctvom tlačidla Vybrať.

Keď sú zaevidované všetky údaje o faktúre, záznam uložíme tlačidlom Uložiť. Pre návrat bez uloženia slúži tlačidlo Návrat bez uloženia.

Prehľad objednávok predstavuje zoznam všetkých Vami zverejnených objednávok. Po kliknutí na objednávku sa otvorí detail objednávky so všetkými zaevidovanými náležitosťami a prílohami. Prílohy je možné sťahovať do PC.

V prehľade je možné listovať medzi jednotlivými stranami prehľadu a vyhľadávať konkrétne objednávky prostredníctvom vyhľadávacieho riadku alebo rozšíreného filtra (kap. 11 Vyhľadávanie).

Po kliknutí na tlačidlo Nová položka sa vám otvorí formulár na zaevidovanie novej objednávky.

Údaje potrebné k zaevidovaniu objednávky:

Číslo objednávky Textové pole na zápis čísla objednávky.
Viaže sa k zmluve číslo Rozbaľovacie menu na výber čísla zmluvy, s ktorou je objednávka previazaná.
Dátum vystavenia Pole na zápis príslušného dátumu, prípadne výber z kalendára.
Suma Pole na zápis príslušnej sumy.
Objednávateľ Pole na výber objednávateľa. Pokiaľ nie je zaevidovaný, možnosť pridať nového partnera do evidencie.
Dodávateľ Pole na výber dodávateľa. Pokiaľ nie je zaevidovaný, možnosť pridať nového partnera do evidencie.
Popis Textové pole na vloženie popisu objednávky.
Poznámka Textové pole na zápis ľubovoľnej poznámky.

Prílohy sa dohľadávajú v PC prostredníctvom tlačidla Vybrať.

Keď sú zaevidované všetky údaje o objednávke, záznam uložíme tlačidlom Uložiť. Pre návrat bez uloženia slúži tlačidlo Návrat bez uloženia.

9. VO zákazky s nízkou hodnotou

Prehľad VO zákazky s nízkou hodnotou predstavuje zoznam všetkých Vami zverejnených zákaziek  Po kliknutí na zákazku sa otvorí detail zákazky s nízkou hodnotou so všetkými zaevidovanými náležitosťami a prílohami. Prílohy je možné sťahovať do PC.

V prehľade je možné listovať medzi jednotlivými stranami prehľadu a vyhľadávať konkrétne zákazky prostredníctvom vyhľadávacieho riadku alebo rozšíreného filtra (kap. 11 Vyhľadávanie).

Názov/Predmet zákazky Textové pole na zápis predmetu zákazky
Odberateľ Pole na výber objednávateľa. Pokiaľ nie je zaevidovaný, možnosť pridať nového partnera do evidencie.
Dodávateľ Pole na výber dodávateľa. Pokiaľ nie je zaevidovaný, možnosť pridať nového partnera do evidencie.
Suma Pole na zápis príslušnej sumy
Dátum obstaránia Textové pole na zápis dátumu, prípadne výber z kalendára.
Dátum zverejnenia Textové pole na zápis dátumu, prípadne výber z kalendára.

Keď sú zaevidované všetky údaje o zákazke, záznam uložíme tlačidlom Uložiť. Pre návrat bez uloženia slúži tlačidlo Späť na prehľad

Pri zadávaní nových partnerov, ktorý sa nenachádzajú v zoznáme partnerov je tu urobené rozlišenie pre kontrolu v prípade PO /právnickej osoby/ kontroluje sa IČO v prípade, že s rovnakým IČOm partner nachádza nedovoli Vám ho na novo uložiť.V prípade FO /fyzickej osoby/ sa robí kontrola mena a adresy v tomto prípade Vám umožní uložiť partnera do zoznamu.

V záložke Moja obec sa nachádzajú všetky informácie o Vašej obci. Poprosíme Vás o doplnenie všetkých evidovaných údajov.

Funkcia vyhľadávania je totožná vo všetkých prehľadoch aplikácie. Konkrétny dokument je možné vyhľadať dvomi spôsobmi:

a) prostredníctvom vyhľadávacieho riadku Číslo faktúry, do ktorého sa napíše ľubovoľný výraz, ktorý chceme vyhľadať a vyhľadávanie sa spustí tlačidlom Hľadať. Je možné vyhľadávať celé výrazy alebo časti výrazov doplnení znaku * pred alebo za výraz. * nahrádza všetky zvyšné znaky.

b) prostredníctvom Rozšíreného filtra – výberom jedného alebo kombináciou príslušných parametrov. Parametre závisia od konkrétneho prehľadu. Vyfiltrované položky sa dajú ďalej zoradiť zostupne alebo vzostupne podľa ktoréhokoľvek stĺpca. Pre zoradenie stačí kliknúť na názvy jednotlivých stĺpcov.

Záznamy vo všetkých prehľadoch je možné exportovať do excelu kliknutím na Exportovať zobrazené do excelu.

Link Support obsahuje kontaktný formulár na zasielanie otázok týkajúcich sa portálu priamo na adresu info@rzof.sk.