Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 4 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
02/2024/RVSZmluvaMesto Nové MestAllianz - Slove 17 789,59Detail
2024/20/D/OEaRZmluvaMesto Nové MestNTVS s.r.o. 75 940,00Detail
2024/27/D/OEaRZmluvaMesto Nové MestZákladná organi 600,00Detail
01/2024/RVSZmluvaMesto Nové MestSONET Slovakia, 0,00Detail