Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 34 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  RSVSB-2024-07
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku soc. služby
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  1.7.2024
 • Názov organizacie
  Mesto Nové Mesto nad Váhom
 • Odberateľ

  • Názov
   Mesto Nové Mesto nad Váhom
  • IČO
   00311863
  • Adresa
   Čsl. armády 64/1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
 • Dodávateľ

  • Názov
   BELLINA n.o.
  • IČO
   52649491
  • Adresa
   Stará Turá Paprad 1595, 91601 Stará Turá
 • Dátum podpisu
  18.4.2024
 • Dátum platnosti od
  18.4.2024
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  5 847,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  5 847,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  1.7.2024 16:46:35
 • Dátum zverejnenia CRZ
  1.7.2024 16:50:36
 • CRZ stav
  1.7.2024 16:46 - Stiahnuté CRZ agentom.
  2.7.2024 22:22 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy