Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 34 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  4/2024/ZZVB-OP
 • Názov zmluvy
  Zmluva o zriadení vecného bremena
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  3.7.2024
 • Názov organizacie
  Mesto Nové Mesto nad Váhom
 • Odberateľ

  • Názov
   Mesto Nové Mesto nad Váhom
  • IČO
   00311863
  • Adresa
   Čsl. armády 64/1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
 • Dodávateľ

  • Názov
   Západoslovenská distribučná a.s.
  • IČO
   36361518
  • Adresa
   Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
 • Dátum podpisu
  3.7.2024
 • Dátum platnosti od
  3.7.2024
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  3.7.2024 19:22:46
 • Dátum zverejnenia CRZ
  3.7.2024 19:25:34
 • CRZ stav
  3.7.2024 19:22 - Stiahnuté CRZ agentom.
  4.7.2024 22:22 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy