Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 34 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  04/2024/RVS
 • Názov zmluvy
  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. ENM012023PK
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  4.7.2024
 • Názov organizacie
  Mesto Nové Mesto nad Váhom
 • Odberateľ

  • Názov
   Mesto Nové Mesto nad Váhom
  • IČO
   00311863
  • Adresa
   Čsl. armády 64/1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
 • Dodávateľ

  • Názov
   ENMON APP s.r.o.
  • IČO
   53566653
  • Adresa
   Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
 • Dátum podpisu
  4.7.2024
 • Dátum platnosti od
  4.7.2024
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  10 775,88 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  10 775,88 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  4.7.2024 13:30:07
 • Dátum zverejnenia CRZ
  4.7.2024 13:35:15
 • CRZ stav
  4.7.2024 13:30 - Stiahnuté CRZ agentom.
  5.7.2024 22:22 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy