Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 34 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  07/2024/OV
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  10.7.2024
 • Názov organizacie
  Mesto Nové Mesto nad Váhom
 • Odberateľ

  • Názov
   Mesto Nové Mesto nad Váhom
  • IČO
   00311863
  • Adresa
   Čsl. armády 64/1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
 • Dodávateľ

  • Názov
   ASFA - KDK s.r.o.
  • IČO
   46704507
  • Adresa
   Murgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom
 • Dátum podpisu
  4.7.2024
 • Dátum platnosti od
  4.7.2024
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  76 686,10 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  76 686,10 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  10.7.2024 16:52:44
 • Dátum zverejnenia CRZ
  10.7.2024 16:55:24
 • CRZ stav
  10.7.2024 16:52 - Stiahnuté CRZ agentom.
  11.7.2024 22:40 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy