Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13 zmlúv, 121 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Jakušovce.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  5/2019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  1.7.2019
 • Názov organizacie
  Jakušovce
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Jakušovce
  • IČO
   00330515
  • Adresa
   Jakušovce 3, 09031 Jakušovce
 • Dodávateľ

  • Názov
   projekt89, spol.s.r.o.
  • IČO
   50828894
  • Adresa
   Štúrova 300/19, 06783 Kamenica nad Cirochou
 • Dátum podpisu
  15.5.2019
 • Dátum platnosti od
  15.5.2019
 • Dátum platnosti do
  15.5.2029
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • CRZ stav
 • Prílohy