Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13 zmlúv, 121 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Jakušovce.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
01/01/2022ZmluvaObec JakušovceSlužba, mestský 0,00Detail
5/2022ZmluvaObec JakušovceSlužba, mestský 0,00Detail
5/2021ZmluvaObec JakušovceSlužba, mestský 0,00Detail
28122020ZmluvaObec JakušovceSlovenská repub 0,00Detail
2/2020ZmluvaObec JakušovceSlužba, mestský 0,00Detail
97/023/19ZmluvaObec JakušovcePrima banka a.s 8 000,00Detail
140509 08U02ZmluvaObec JakušovceEnviromentálny 156 700,00Detail
7/8/2019ZmluvaObec JakušovcePrima banka a.s 0,00Detail
7/2019ZmluvaObec JakušovcePP PROTECT, s.r 8,00Detail
5/2019ZmluvaObec Jakušovceprojekt89, spol 0,00Detail