Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 15 zmlúv, 121 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Jakušovce.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  7/8/2019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o grantovom účte
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  9.8.2019
 • Názov organizacie
  Jakušovce
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Jakušovce
  • IČO
   00330515
  • Adresa
   Jakušovce 3, 09031 Jakušovce
 • Dodávateľ

  • Názov
   Prima banka a.s.
  • IČO
   31575951
  • Adresa
   Hodžova11, 01011 Žilina
 • Dátum podpisu
  7.8.2019
 • Dátum platnosti od
  7.8.2019
 • Dátum platnosti do
  7.8.2029
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy