Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16 zmlúv, 121 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Jakušovce.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  RA-SNCA/20202218
 • Názov zmluvy
  Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  21.9.2023
 • Názov organizacie
  Jakušovce
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Jakušovce
  • IČO
   00330515
  • Adresa
   Jakušovce 3, 09031 Jakušovce
 • Dodávateľ

  • Názov
   Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO
   42156424
  • Adresa
   Kollárová 8/, 917 02 Trnava
 • Dátum podpisu
  4.9.2023
 • Dátum platnosti od
  5.9.2023
 • Dátum platnosti do
  5.9.2027
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  21.9.2023 15:10:37
 • Dátum zverejnenia CRZ
  21.9.2023 15:15:11
 • CRZ stav
  21.9.2023 15:10 - Stiahnuté CRZ agentom.
  22.9.2023 22:01 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy