Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16 zmlúv, 121 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Jakušovce.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  ZLP-00330515
 • Názov zmluvy
  Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM pre člena ZMOS
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  2.10.2023
 • Názov organizacie
  Jakušovce
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Jakušovce
  • IČO
   00330515
  • Adresa
   Jakušovce 3, 09031 Jakušovce
 • Dodávateľ

  • Názov
   DEUS
  • IČO
   45736359
  • Adresa
   BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
 • Dátum podpisu
  14.8.2023
 • Dátum platnosti od
  14.8.2023
 • Dátum platnosti do
  14.8.2033
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  2.10.2023 12:45:48
 • Dátum zverejnenia CRZ
  2.10.2023 12:50:10
 • CRZ stav
  2.10.2023 12:45 - Stiahnuté CRZ agentom.
  3.10.2023 22:18 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy