Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 17 zmlúv, 121 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Jakušovce.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  5/2024
 • Názov zmluvy
  Zmluva o odvoze, preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  15.1.2024
 • Názov organizacie
  Jakušovce
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Jakušovce
  • IČO
   00330515
  • Adresa
   Jakušovce 3, 09031 Jakušovce
 • Dodávateľ

  • Názov
   Služba, mestský podnik
  • IČO
   31305784
  • Adresa
   Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
 • Dátum podpisu
  15.1.2024
 • Dátum platnosti od
  15.1.2024
 • Dátum platnosti do
  31.12.2024
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  15.1.2024 19:21:06
 • Dátum zverejnenia CRZ
  15.1.2024 19:25:25
 • CRZ stav
  15.1.2024 19:21 - Stiahnuté CRZ agentom.
  16.1.2024 22:59 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy