Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 121 zmlúv, 685 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Kolbovce.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  1/9/2021
 • Názov zmluvy
  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí poradenstva pri implementácii projektu- Externý manažment- Kompostovisko
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  27.9.2021
 • Názov organizacie
  Kolbovce
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Kolbovce
  • IČO
   330558
  • Adresa
   Kolbovce 44, 09031 Kolbovce
 • Dodávateľ

  • Názov
   Maiana Consulting, s.r.o.
  • IČO
   46827285
  • Adresa
   MUDr. Pribulu 148, 089 01, 08901 Svidník
 • Dátum podpisu
  27.9.2021
 • Dátum platnosti od
  27.9.2021
 • Dátum platnosti do
  26.9.2024
 • Suma
  1 000,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  1 000,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy