Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 102 zmlúv, 685 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Kolbovce.