Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 123 zmlúv, 685 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Kolbovce.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  8/2022
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ Kolbovce"
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  8.8.2022
 • Názov organizacie
  Kolbovce
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Kolbovce
  • IČO
   330558
  • Adresa
   Kolbovce 44, 09031 Kolbovce
 • Dodávateľ

  • Názov
   ENERTOP s. .r o.
  • IČO
   50238949
  • Adresa
   Dubovica 422, 082 71 Lipany nad Torysou
 • Dátum podpisu
  4.8.2022
 • Dátum platnosti od
  4.8.2022
 • Dátum platnosti do
  8.8.2032
 • Suma
  77 042,96 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  92 451,55 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy