Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 121 zmlúv, 685 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Kolbovce.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  Dodatok č.1
 • Názov zmluvy
  Dodatok k Dohode
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  23/39/054/160 Prejsť na zmluvu
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  24.4.2023
 • Názov organizacie
  Kolbovce
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Kolbovce
  • IČO
   330558
  • Adresa
   Kolbovce 44, 09031 Kolbovce
 • Dodávateľ

  • Názov
   ?
  • IČO
  • Adresa
   ,
 • Dátum podpisu
  24.4.2023
 • Dátum platnosti od
  24.4.2023
 • Dátum platnosti do
  30.9.2023
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  24.4.2023 12:40:25
 • Dátum zverejnenia CRZ
  24.4.2023 12:15:20
 • CRZ stav
  24.4.2023 12:40 - Stiahnuté CRZ agentom.
  23.6.2023 09:01 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy