Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 122 zmlúv, 685 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Kolbovce.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  ZLP-VT-2023-0565
 • Názov zmluvy
  Zmluva o prevode výpočtovej techniky
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  12.5.2023
 • Názov organizacie
  Kolbovce
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Kolbovce
  • IČO
   330558
  • Adresa
   Kolbovce 44, 09031 Kolbovce
 • Dodávateľ

  • Názov
   DEUS
  • IČO
   45736359
  • Adresa
   BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
 • Dátum podpisu
  12.5.2023
 • Dátum platnosti od
  12.5.2023
 • Dátum platnosti do
  12.5.2033
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  12.5.2023 10:39:15
 • Dátum zverejnenia CRZ
  12.5.2023 10:20:09
 • CRZ stav
  12.5.2023 10:39 - Stiahnuté CRZ agentom.
  23.6.2023 09:01 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy