Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13 zmlúv, 387 faktúr, 2 objednávok za organizáciu Obec Korunková.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  2/2016
 • Názov zmluvy
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  1.4.2016
 • Názov organizacie
  Obec Korunková
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Korunková
  • IČO
   00330574
  • Adresa
   Korunková 22, 09031 Korunková
 • Dodávateľ

  • Názov
   NATUR-PACK, a.s.
  • IČO
   35979798
  • Adresa
   Ružova dolina 6, 82108 Bratislava
 • Dátum podpisu
  15.2.2016
 • Dátum platnosti od
  15.2.2016
 • Dátum platnosti do
  31.12.2018
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.