Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13 zmlúv, 387 faktúr, 2 objednávok za organizáciu Obec Korunková.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu