Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 12 zmlúv, 387 faktúr, 2 objednávok za organizáciu Obec Korunková.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  7/2019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytovaní služieb
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  24.7.2019
 • Názov organizacie
  Obec Korunková
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Korunková
  • IČO
   00330574
  • Adresa
   Korunková 22, 09031 Korunková
 • Dodávateľ

  • Názov
   PP PROTECT s.r.o.
  • IČO
   48039365
  • Adresa
   Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
 • Dátum podpisu
  22.7.2019
 • Dátum platnosti od
  22.7.2019
 • Dátum platnosti do
  22.7.2029
 • Suma
  10,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  12,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy