Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 196 zmlúv, 240 faktúr, 64 objednávok za organizáciu Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  255/2015
 • Názov zmluvy
  Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  16.12.2015
 • Názov organizacie
  Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá
 • Odberateľ

  • Názov
   Božena Miniariková
  • IČO
   37278363
  • Adresa
   Zakvašov 1941/459, 01701 Považská Bystrica
 • Dodávateľ

  • Názov
   Miestne kultúrne stredisko
  • IČO
   00358533
  • Adresa
   Stred 1, 972 28 Valaská Bela
 • Dátum podpisu
  14.12.2015
 • Dátum platnosti od
  15.12.2015
 • Dátum platnosti do
  15.12.2015
 • Suma
  70,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy