Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22 zmlúv, 44 faktúr, 11 objednávok za organizáciu Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022 Žilina.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  6/2014-L
 • Názov zmluvy
  Dohoda o ukončení zmluvy č.3/2014
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  24.10.2014
 • Názov organizacie
  Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022 Žilina
 • Odberateľ

  • Názov
   Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022
  • IČO
   45742430
  • Adresa
   Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Dodávateľ

  • Názov
   Ing. Marianna Truchlá
  • IČO
   1033362484
  • Adresa
   Jaseňová 7, 010 07 Žilina
 • Dátum podpisu
  25.9.2014
 • Dátum platnosti od
  25.9.2014
 • Dátum platnosti do
  30.11.2014
 • Suma
  100,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy