Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22 zmlúv, 44 faktúr, 11 objednávok za organizáciu Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022 Žilina.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  13/2014
 • Názov zmluvy
  Zmluva o nájme nebytových priestorov
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  23.5.2014
 • Názov organizacie
  Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022 Žilina
 • Odberateľ

  • Názov
   Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022
  • IČO
   45742430
  • Adresa
   Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Dodávateľ

  • Názov
   Žilinský samosprávny kraj
  • IČO
   37808427
  • Adresa
   Komenského 48, 01001 Žilina
 • Dátum podpisu
  22.5.2014
 • Dátum platnosti od
  22.5.2014
 • Dátum platnosti do
  31.12.2014
 • Suma
  350,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a suma 350,00 € je cena nájmu za kalendárny mesiac.
 • Prílohy

  Faktúry