Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22 zmlúv, 44 faktúr, 11 objednávok za organizáciu Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022 Žilina.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  3/2014-L
 • Názov zmluvy
  Dohoda o ukončení zmluvy o pôžičke
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  31.7.2014
 • Názov organizacie
  Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022 Žilina
 • Odberateľ

  • Názov
   Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022 v likvidácii / 45742430
  • IČO
  • Adresa
   Komenského 48, 010 01 Žilina
 • Dodávateľ

  • Názov
   Žilinský samosprávny kraj
  • IČO
   37808427
  • Adresa
   Komenského 48, 01001 Žilina
 • Dátum podpisu
  28.7.2014
 • Dátum platnosti od
  28.7.2014
 • Dátum platnosti do
  31.8.2014
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Faktúry