Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 4 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu TERMÁL,s.r.o..
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  001/2021
 • Názov zmluvy
  Dodatok č. 13 k zmluve o kontokorentnom úvere č. S00410/2010
 • Typ zmluvy
  Rámcová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  23.11.2021
 • Názov organizacie
  TERMÁL,s.r.o.
 • Odberateľ

  • Názov
   TERMÁL s.r.o.
  • IČO
   34099336
  • Adresa
   Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder
 • Dodávateľ

  • Názov
   Tatra banka a.s.
  • IČO
   00686930
  • Adresa
   Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
 • Dátum podpisu
  16.11.2021
 • Dátum platnosti od
  16.11.2021
 • Dátum platnosti do
  30.11.2022
 • Suma
  500 000,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  500 000,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dodatky