Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18 zmlúv, 220 faktúr, 21 objednávok za organizáciu Udavské.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  2012
 • Názov zmluvy
  Zmluva o nájme nebytových priestorov
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  11.9.2014
 • Názov organizacie
  Udavské
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Udavské/Obecný úrad
  • IČO
   323683
  • Adresa
   Udavské 30, 06731 Udavské
 • Dodávateľ

  • Názov
   Súkromná základná umelecká škola
  • IČO
   42088739
  • Adresa
   Laborecká 66, 06601 Humenné
 • Dátum podpisu
  3.9.2012
 • Dátum platnosti od
  3.9.2012
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  1,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
  1824
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
  Budova ZŠ s MŠ v Udavskom č. 80
 • Poznámka
  Predmetom nájomnej zmluvy sú nebytové priestory prenajaté za účelom vzdelávanie v oblasti umenia SZUŠ v Humennom.
 • Prílohy