Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 5 zmlúv, 93 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Veľké Slemence.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  090315-MST-4
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  23.3.2015
 • Názov organizacie
  Veľké Slemence
 • Odberateľ

  • Názov
   Obecný úrad Veľké Slemence
  • IČO
   00332062
  • Adresa
   Veľké Slemence, 07677 Veľké Slemence
 • Dodávateľ

  • Názov
   Premier Consulting, spol. s.r.o.
  • IČO
   35860235
  • Adresa
   Komárno, 94501 Komárno
 • Dátum podpisu
  9.3.2015
 • Dátum platnosti od
  9.3.2015
 • Dátum platnosti do
  9.3.2022
 • Suma
  996,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.