Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 5 zmlúv, 93 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Veľké Slemence.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  2/2015
 • Názov zmluvy
  Zmluva o sprostredkovaní
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  24.6.2015
 • Názov organizacie
  Veľké Slemence
 • Odberateľ

  • Názov
   Obecný úrad Veľké Slemence
  • IČO
   00332062
  • Adresa
   Veľké Slemence, 07677 Veľké Slemence
 • Dodávateľ

  • Názov
   Envirotrend,s.r.o.,
  • IČO
   44783582
  • Adresa
   Pražská 4, 04011 Košice
 • Dátum podpisu
  24.6.2015
 • Dátum platnosti od
  24.6.2015
 • Dátum platnosti do
  24.7.2015
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  1 250,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.