Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 289 zmlúv, 3312 faktúr, 435 objednávok za organizáciu Barca.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 289 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha?
  Dátum zverejnenia
  23 31 054 852Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec21.4.202325.4.202330.9.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNie24.4.2023
  23/31/054/227Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec, uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písmeno a, zákona č. 5/2004 NP Podpora zamestnanosti aktivita č. 122.3.20231.4.202331.8.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNie29.3.2023
  ZLP-VT-2023-0058Zmluva o prevode výpočtovej techniky23.2.202328.2.202331.12.2023 0,00 0,00Obec BarcaDEUSÁno28.2.2023
  23 31 054 129Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie23.2.202323.2.202331.12.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNie27.2.2023
  O/2023/TZKO/10Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov29.12.20221.12.202231.12.2023 0,00 0,00Obec BarcaELEKOSÁno13.2.2023
  A/52/01/2009Dodatok č. 46.2.20236.2.202331.12.2023 81,00 96,00Obec BarcaTOPSET Solution s.r.o.Áno7.2.2023
  tzv2017-03-20vs4Dodatok č. 16.2.20236.2.202331.12.2023 155,00 186,00Obec BarcaTOPSET Solution s.r.o.Áno7.2.2023
  2052001Dodatok č. 12.2.20232.3.20236.2.2023 133,30 0,00Obec BarcaBrantner Gemer s.r.o.Áno6.2.2023
  11012023Zmluva o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti11.1.202311.1.202331.12.2023 16,00 16,00Obec BarcaMedicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.Áno12.1.2023
  641901Dodatok č. 54.11.20224.11.202231.12.2023 0,00 0,00Obec BarcaBrantner Gemer s.r.o.Áno6.12.2022
  22/31/012/41Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b, bod 5 zákon 417/2013 o pomoci hmotnej núdzi30.11.20221.1.202330.6.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁno1.12.2022
  2022/346341Dohoda č. 22/31/054620 - o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec23.11.20221.12.202231.5.2023 10 944,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNie30.11.2022
  242022Dohoda č:22/31/010/1111.11.202212.11.202231.12.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁno22.11.2022
  232022Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200124022 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce s kódom ITMS2014+: 312041Y376 zo dňa 24.01.202025.10.202226.10.202230.6.2023 0,00 0,00Obec BarcaImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRÁno25.10.2022
  182022Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov a dodatok č. 1 k zmluve1.10.20222.10.20221.10.2027 0,00 0,00Obec BarcaRegionálne Centrum Slobody ZvieratÁno5.10.2022
  17/2022Sponzorská zmluva22.7.202223.7.202229.7.2022 150,00 0,00Obec BarcaŠtefan MikoÁno29.7.2022
  16/2022Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služby č. 64190127.7.202228.6.202227.7.2023 0,00 0,00Obec BarcaBrantner Gemer s.r.o.Áno27.7.2022
  15/2022Municipálny úver - Univerzálny, Zmluva o úvere č. 68/013/2214.7.202215.7.202213.7.2032 61 000,00 0,00Obec BarcaPrima banka a.s.Áno14.7.2022
  14/2022Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál12.7.202213.7.202212.7.2032 0,00 0,00Obec BarcaPrima banka a.s.Áno13.7.2022
  122022Zmluva o dielo11.4.202212.4.202212.4.2023 347 733,60 417 280,32Obec BarcaEXPRESSTAVÁno12.4.2022
  11/2022Dodatok č. 3, k zmluve o zbere a vývoze fekálií č. 5/2018/VZ10.3.20221.4.202223.3.2024 0,00 0,00Obec Barca?Áno23.3.2022
  10/2022Hromadná licenčná zmluva23.2.202224.2.202214.3.2027 0,00 0,00Obec BarcaSlovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamÁno14.3.2022
  07/2022Zmluva o pôžičke Č. OÚ/01/20222.3.20222.3.202231.12.2022 10 000,00 0,00Obec BarcaAGROBAN s.r.o.Áno3.3.2022
  42022Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb2.2.20222.2.20222.2.2024 0,00 0,00Obec Barca?Áno7.2.2022
  3/2022Zmluva o grantovom účte28.1.202229.1.202228.1.2024 0,00 0,00Obec BarcaPrima banka a.s.Áno3.2.2022
  1/2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov14.12.20211.1.20225.1.2027 0,00 0,00Obec BarcaASEKOL SK, s. r. o.Áno5.1.2022
  202021Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 64190122.11.202122.11.202131.8.2025 0,00 0,00Obec BarcaBrantner Gemer s.r.o.Áno16.12.2021
  192021VII. Tábor kultúry a vzdelávania pre deti z obce Barca12.11.202113.11.202131.3.2022 4 000,00 0,00Obec BarcaFond na podporu kultúry národnostných menšínÁno13.12.2021
  182021Festival rómskej hudby, spevu a tanca v obci Barca12.11.202113.11.202131.3.2022 10 000,00 0,00Obec BarcaFond na podporu kultúry národnostných menšínÁno13.12.2021
  172021Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb22.11.20211.12.20216.12.2021 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁno6.12.2021