Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 304 zmlúv, 3506 faktúr, 435 objednávok za organizáciu Barca.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 50, nájdené: 304 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha? Stiahnutá CRZ Zverejnená v CRZ
  Dátum zverejnenia
  243105431Dohoda o zabezpečenie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb23.2.20241.3.202431.3.2024 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieÁnoNie23.2.2024
  755/2023Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MOaPS11.12.20231.1.202430.6.2026 163 836,35 0,00Obec BarcaÚrad vlády Slovenskej republikyNieÁnoNie24.1.2024
  1/2024Zmluva o dielo - Materská škola Barca - vypracovanie projektovej dokumentácie stavby5.1.20245.1.202431.1.2024 34 500,00 0,00Obec BarcaAteliér Klaubert s.r.o.NieÁnoNie18.1.2024
  OP-23-979Zmluva o prenájme softvéru28.12.202328.12.202330.4.2025 0,00 940,00Obec BarcaSmartBooks, a.s.NieÁnoNie15.1.2024
  23/31/054/5453o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec14.12.20231.1.202431.3.2024 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieÁnoNie18.12.2023
  2312000063Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov7.11.20237.11.202331.12.2023 5 000,00 0,00Obec BarcaFond na podporu kultúry národnostných menšínNieÁnoNie6.12.2023
  2311000065Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov7.11.20237.11.202331.12.2023 4 500,00 0,00Obec BarcaFond na podporu kultúry národnostných menšínNieÁnoNie6.12.2023
  23 31 054 5400Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menšých obecných služieb pre obec22.11.20231.12.202331.3.2024 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieÁnoNie24.11.2023
  23-31-054-5199Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci23.10.20231.11.202331.3.2024 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieÁnoNie24.10.2023
  23/31/054/3460Dohoda o zabezpečení podmineok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci.21.9.20231.10.202331.3.2024 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieÁnoNie6.10.2023
  23/31/054/3017Dohoda o zabezpečení podmineok vykonávania aktivačnej činnosti22.8.202322.8.202329.2.2024 2 277,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieÁnoNie23.8.2023
  2023-KGR POP3ZŠ PKKE 283ZMLUVA MO VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI PRI IMPLEMENTÁCIÍ PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU podpora pomáhajúcim profesií 317.7.202317.8.202317.8.2023 0,00 0,00Obec BarcaMetodicko-pedagogické centrumNieÁnoNie17.8.2023
  RA-SNCA-20200405zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať5.6.20235.6.20234.7.2027 0,00 0,00Obec BarcaNárodná agentúra pre sieťové a elektronické službyNieÁnoNie26.6.2023
  232/31/054/2812dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti21.6.20231.7.202330.9.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieÁnoNie22.6.2023
  1016/2023/ODDDOzmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 202319.6.202319.6.202331.12.2023 700,00 0,00Obec BarcaBanskobystrický samosprávny krajNieÁnoNie19.6.2023
  23 31 054 852Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec21.4.202325.4.202330.9.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieÁnoÁno24.4.2023
  23/31/054/227Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec, uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písmeno a, zákona č. 5/2004 NP Podpora zamestnanosti aktivita č. 122.3.20231.4.202331.8.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieÁnoÁno29.3.2023
  ZLP-VT-2023-0058Zmluva o prevode výpočtovej techniky23.2.202328.2.202331.12.2023 0,00 0,00Obec BarcaDEUSÁnoÁnoÁno28.2.2023
  23 31 054 129Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie23.2.202323.2.202331.12.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieÁnoÁno27.2.2023
  O/2023/TZKO/10Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov29.12.20221.12.202231.12.2023 0,00 0,00Obec BarcaELEKOSÁnoÁnoÁno13.2.2023
  A/52/01/2009Dodatok č. 46.2.20236.2.202331.12.2023 81,00 96,00Obec BarcaTOPSET Solution s.r.o.ÁnoÁnoÁno7.2.2023
  tzv2017-03-20vs4Dodatok č. 16.2.20236.2.202331.12.2023 155,00 186,00Obec BarcaTOPSET Solution s.r.o.ÁnoÁnoÁno7.2.2023
  2052001Dodatok č. 12.2.20232.3.20236.2.2023 133,30 0,00Obec BarcaBrantner Gemer s.r.o.ÁnoÁnoÁno6.2.2023
  11012023Zmluva o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti11.1.202311.1.202331.12.2023 16,00 16,00Obec BarcaMedicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.ÁnoÁnoÁno12.1.2023
  641901Dodatok č. 54.11.20224.11.202231.12.2023 0,00 0,00Obec BarcaBrantner Gemer s.r.o.ÁnoNieNie6.12.2022
  22/31/012/41Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b, bod 5 zákon 417/2013 o pomoci hmotnej núdzi30.11.20221.1.202330.6.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁnoNieNie1.12.2022
  2022/346341Dohoda č. 22/31/054620 - o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec23.11.20221.12.202231.5.2023 10 944,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyNieNieNie30.11.2022
  242022Dohoda č:22/31/010/1111.11.202212.11.202231.12.2023 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁnoNieNie22.11.2022
  232022Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200124022 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce s kódom ITMS2014+: 312041Y376 zo dňa 24.01.202025.10.202226.10.202230.6.2023 0,00 0,00Obec BarcaImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRÁnoNieNie25.10.2022
  182022Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov a dodatok č. 1 k zmluve1.10.20222.10.20221.10.2027 0,00 0,00Obec BarcaRegionálne Centrum Slobody ZvieratÁnoNieNie5.10.2022
  17/2022Sponzorská zmluva22.7.202223.7.202229.7.2022 150,00 0,00Obec BarcaŠtefan MikoÁnoNieNie29.7.2022
  16/2022Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služby č. 64190127.7.202228.6.202227.7.2023 0,00 0,00Obec BarcaBrantner Gemer s.r.o.ÁnoNieNie27.7.2022
  15/2022Municipálny úver - Univerzálny, Zmluva o úvere č. 68/013/2214.7.202215.7.202213.7.2032 61 000,00 0,00Obec BarcaPrima banka a.s.ÁnoNieNie14.7.2022
  14/2022Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál12.7.202213.7.202212.7.2032 0,00 0,00Obec BarcaPrima banka a.s.ÁnoNieNie13.7.2022
  122022Zmluva o dielo11.4.202212.4.202212.4.2023 347 733,60 417 280,32Obec BarcaEXPRESSTAVÁnoNieNie12.4.2022
  11/2022Dodatok č. 3, k zmluve o zbere a vývoze fekálií č. 5/2018/VZ10.3.20221.4.202223.3.2024 0,00 0,00Obec Barca?ÁnoNieNie23.3.2022
  10/2022Hromadná licenčná zmluva23.2.202224.2.202214.3.2027 0,00 0,00Obec BarcaSlovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamÁnoNieNie14.3.2022
  07/2022Zmluva o pôžičke Č. OÚ/01/20222.3.20222.3.202231.12.2022 10 000,00 0,00Obec BarcaAGROBAN s.r.o.ÁnoNieNie3.3.2022
  42022Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb2.2.20222.2.20222.2.2024 0,00 0,00Obec Barca?ÁnoNieNie7.2.2022
  3/2022Zmluva o grantovom účte28.1.202229.1.202228.1.2024 0,00 0,00Obec BarcaPrima banka a.s.ÁnoNieNie3.2.2022
  1/2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov14.12.20211.1.20225.1.2027 0,00 0,00Obec BarcaASEKOL SK, s. r. o.ÁnoNieNie5.1.2022
  202021Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 64190122.11.202122.11.202131.8.2025 0,00 0,00Obec BarcaBrantner Gemer s.r.o.ÁnoNieNie16.12.2021
  192021VII. Tábor kultúry a vzdelávania pre deti z obce Barca12.11.202113.11.202131.3.2022 4 000,00 0,00Obec BarcaFond na podporu kultúry národnostných menšínÁnoNieNie13.12.2021
  182021Festival rómskej hudby, spevu a tanca v obci Barca12.11.202113.11.202131.3.2022 10 000,00 0,00Obec BarcaFond na podporu kultúry národnostných menšínÁnoNieNie13.12.2021
  172021Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb22.11.20211.12.20216.12.2021 0,00 0,00Obec BarcaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁnoNieNie6.12.2021
  0152021Dodatok k mluve o spolupráci " Poskytovateľ opatrovateľskej služby "14.9.202115.9.202131.12.2021 9 482,24 0,00Obec BarcaIA MPSVARÁnoNieNie28.9.2021
  152021Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP Podpora a zvyšovanie kvality TSP24.1.202025.1.202031.12.2022 0,00 0,00Obec BarcaIA MPSVARÁnoNieNie21.9.2021
  142021Zmluva o nájme plochy na reklamné účely č. 13/202116.7.202123.7.202123.7.2021 300,00 0,00Obec BarcaBrantner Gemer s.r.o.ÁnoNieNie21.9.2021
  132021Sponzorská zmluva16.7.202116.7.202123.7.2021 100,00 0,00Obec BarcaŠtefan MikoÁnoNieNie10.9.2021
  122021Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve28.7.202125.3.202125.3.2023 150,00 0,00Obec BarcaPoprad brantnerÁnoNieNie28.7.2021