Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16 zmlúv, 518 faktúr, 16 objednávok za organizáciu Bátka.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 16, nájdené: 16 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
25/2012Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka z.č. 513/91 Zb4.1.201315.1.201330.4.2014 11 628,00 0,00Bátka ObecINPRO POPRAD, s. r. o.Áno15.1.2013
19719029-1-41zmluva o poskytnutí podpory7.12.201212.12.201212.12.2012 100 000,00 0,00Bátka ObecRákóczi SzövetségÁno12.12.2012
2104/2012/DDohoda o vyplňovacom práve k biankozmenke č. 2104/2012/D6.12.20126.12.20126.12.2013 20 000,00 0,00Bátka ObecVšeobecná úverová banka a.s.Áno7.12.2012
1135/2012/UZZmluva o kontokorentnom úvere č. 1135/2012/UZ6.12.20126.12.20126.12.2013 20 000,00 0,00Bátka ObecVšeobecná úverová banka a.s.Áno7.12.2012
012012Kúpna zmluva - predaj obecného pozemku3.10.201223.11.201223.11.2012 2 688,00 0,00obyvatelia obceBátka ObecÁno23.11.2012
2012/12/262zmluva o dielo4.10.20124.10.201210.10.2012 0,00 0,00Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Bátka ObecÁno10.10.2012
zmluva § 269Zmluva uzavretá v zmysle § 269 odst.2 a nasl.Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91Zb.)5.9.20115.9.20115.9.2011 0,00 0,00Bátka ObecBynskobystrická regionálna správa ciest, a.s.Nie22.9.2011
608/2011/ODDTRFR1.8.20111.8.20111.8.2011 1 455,00 0,00Bátka ObecBBSK, odbor regionálneho rozvojaÁno10.8.2011
30072011Dohoda-na sprostredkovanie umelca2.7.20112.7.20112.7.2011 697,12 0,00Bátka ObecM&M ART KFTÁno28.7.2011
0012011zmluva podľa § 50 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služieb uzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka v znení neskroších predpisov20.6.201120.6.201120.6.2011 0,00 0,00Bátka ObecMgr.Marián HabovčíkÁno12.7.2011
2011Montáž a demontáž plastových okien a vnútorné stavebné úpravy zasadačky Ou Bátka3.6.20113.6.20113.6.2011 4 640,02 0,00Bátka ObecTomáš Tankina-STAVMIXÁno7.6.2011
012011Zmluva podľa §49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uzatvorená v zmysle §269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov1.6.20111.6.20111.6.2011 0,00 0,00Bátka ObecMEDICENTRUM MUDr.Pavel Slanina s.r.oNie1.6.2011
č.R_133/201126.4.201126.4.201126.4.2011 25,09 0,00Bátka ObecIVES KošiceÁno26.4.2011
91001019791.3.20111.3.20111.3.2011 0,00 0,00Bátka ObecSPPÁno15.4.2011
91031806541.3.20111.3.20111.3.2011 0,00 0,00Bátka ObecSPPÁno15.4.2011
1/20116.4.20116.4.20116.4.2011 0,00 0,00Bátka ObecOTP Banka Slovensko, a.s.Áno14.4.2011