Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 212 zmlúv, 2301 faktúr, 54 objednávok za organizáciu Chrabrany.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 50, nájdené: 212 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha? Stiahnutá CRZ Zverejnená v CRZ
  Dátum zverejnenia
  1/2019Zmluva o nájme14.1.201914.1.201914.1.2024 400,00 400,00Obec ChrabranyNUBIUM s.r.o.ÁnoNieNie14.1.2019
  41/2018Dodatok č. 4 k zmluve č. 16/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním17.12.20181.1.201931.12.2019 0,00 0,00Obec ChrabranySkládka komunálneho odpadu Bojna s.r.o.NieNieNie17.12.2018
  40/2018Zmluva o dielo5.12.20185.12.201831.1.2019 13 070,00 15 684,00Obec ChrabranyFKL a brat, spol. s r.o.ÁnoNieNie6.12.2018
  39/2018Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002876 o poskytnutí dotácie zo ŠR8.11.20188.11.201831.12.2022 28 459,17 28 459,17Obec ChrabranyÚrad MV SR BratislavaÁnoNieNie16.11.2018
  38/2018Zmluva č. 2018-ZO4548 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby31.10.20181.11.20181.11.2038 49,00 58,80Obec ChrabranyEuroTRADING s.r.o.ÁnoNieNie12.11.2018
  37/2018Dohoda č. 18/18/012/25 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4 resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov26.10.20181.1.201931.12.2020 0,00 0,00Obec ChrabranyÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁnoNieNie31.10.2018
  36/2018Dodatok č. 1/2018 k Zmluve č. 27/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR16.10.201816.10.201831.3.2019 0,00 0,00Obec ChrabranyÚrad vlády Slovenskej republikyÁnoNieNie31.10.2018
  35/2018Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR22000310.10.201823.10.201823.10.2022 32 893,50 32 893,50Obec ChrabranyPôdohospodárska platobná agentúraÁnoNieNie23.10.2018
  34/2018Zmluva č. CU154/1 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku11.10.201811.10.201831.10.2023 14,57 14,57Obec ChrabranyPoľnohospodárske družstvo TRIBEČÁnoNieNie11.10.2018
  33/2018Zvýhodnená zmluva na zásobníky Tork - Tork Advantage26.9.201826.9.201825.9.2021 450,00 450,00Obec ChrabranyPP-SOT s.r.o.ÁnoNieNie8.10.2018
  32/2018Zmluva o audítorskej činnosti25.9.201825.9.201830.11.2018 750,00 750,00Obec ChrabranyAudítorská spoločnosť s.r.o.ÁnoNieNie1.10.2018
  31/2018Zmluva o spracúvaní osobných údajov4.9.20184.9.20184.9.2038 0,00 0,00Obec ChrabranyMADE spol. s r.o.ÁnoNieNie11.9.2018
  30/2018Dodatok č. DBK/18/06/098722.8.201822.8.201822.8.2028 12,00 12,00Obec ChrabranyKomensky, s.r.o.ÁnoNieNie6.9.2018
  29/2018Zmluva o dielo8.8.20188.8.201831.12.2018 8 841,16 8 841,16Obec ChrabranyMarek Labuda - LBDÁnoNieNie8.8.2018
  28/2018Zmluva o dielo8.8.201813.8.201831.12.2018 7 968,98 7 968,98Obec ChrabranyAnton Hrobár AL-STAVÁnoNieNie8.8.2018
  27/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva11.7.201811.7.201811.7.2030 0,00 0,00Obec ChrabranyPeter KucharčíkÁnoNieNie26.7.2018
  26/2018Kúpna zmluva10.7.201810.7.201810.7.2048 986,00 0,00Obec ChrabranyObec ChrabranyÁnoNieNie16.7.2018
  25/2018Zmluva č. 729/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmien2.7.20182.7.201812.12.2018 1 000,00 1 000,00Obec ChrabranyNitriansky samosprávny krajÁnoNieNie16.7.2018
  24/2018Zmluva č.388/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmien27.6.201827.6.201812.12.2018 600,00 600,00Obec ChrabranyNitriansky samosprávny krajÁnoNieNie16.7.2018
  23/2018Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu15.6.20181.7.201830.6.2021 0,00 0,00Obec Chrabranyinnogy Slovensko s.r.o.ÁnoNieNie21.6.2018
  22/2018Zmluva o dielo č. 120.6.201820.6.201820.9.2018 13 400,00 13 400,00Obec ChrabranyIng. Pavol KupecÁnoNieNie21.6.2018
  21/2018Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy13.6.201813.6.201813.6.2038 0,00 0,00Obec ChrabranyZápadoslovenská distribučná, a.s.ÁnoNieNie18.6.2018
  20/2018Zmluva o ubytovaní10.5.201818.6.201822.6.2018 1 100,00 1 100,00Obec ChrabranyRekreačné strediská Slovakia, s.r.o.ÁnoNieNie18.6.2018
  19/2018Zmluva č. 3/201814.5.201814.5.201814.6.2033 0,00 0,00Obec ChrabranyPavol BlaškaÁnoNieNie14.6.2018
  18/2018Zmluva o dielo4.6.20184.6.201831.10.2018 720,00 720,00Obec ChrabranyBánovská regionálna rozvojová agentúraÁnoNieNie6.6.2018
  17/2018Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb1.6.20181.6.20181.6.2020 19,99 19,99Obec ChrabranySlovak Telekom, a.s.ÁnoNieNie1.6.2018
  16/2018Zmluva o dielo25.5.201825.5.201831.12.2018 58 292,09 58 292,09Obec ChrabranyCEVO , s.r.o.ÁnoNieNie29.5.2018
  15/2018Dodatok ku zmluve o poskytovaní servisnej podpory a zmluve o poskytovaní služieb na internetovom portáli produkt e-Strava24.5.201824.5.201824.5.2028 0,00 0,00Obec ChrabranyIng. Ulrich IvoÁnoNieNie29.5.2018
  14/2018Zmluva o spracúvaní osobných údajov22.5.201822.5.201822.5.2028 0,00 0,00Obec ChrabranyWEBY GROUP, s. r. o.ÁnoNieNie28.5.2018
  13/2018Zmluva č. 38 702 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR20.4.201820.4.201831.8.2018 3 000,00 3 000,00Obec ChrabranyDobrovoľná požiarna ochranaÁnoNieNie28.5.2018
  12/2018Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR17.4.201828.5.201828.5.2018 15 000,00 15 000,00Obec ChrabranyÚrad vlády SRÁnoNieNie28.5.2018
  11/2018Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov1.5.20181.5.20181.5.2023 0,00 0,00Obec ChrabranyELEKOSÁnoNieNie7.5.2018
  10/2018Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete7.2.20187.2.201813.3.2033 0,00 0,00Slovenský hydrometeorologický ústavObec ChrabranyÁnoNieNie13.3.2018
  9/2018Zmluva o poskytnutí dotácie pod+a platného VZN č. 5/20132.1.20182.1.201831.12.2018 9 000,00 0,00Obecný futbalový klub ChrabranyObec ChrabranyÁnoNieNie13.3.2018
  8/2018spoločný úrad - stavebný úrad5.2.20185.2.201831.12.2018 0,00 0,00Obec ChrabranyMesto TopoľčanyÁnoNieNie9.2.2018
  7/2018Dodatok 1/2018 - spoločný úrad - opatrovateľská služby5.2.20185.2.201831.12.2018 0,00 83,00Obec ChrabranyMesto TopoľčanyÁnoNieNie9.2.2018
  6/2018Dodatok č.1/2018 k zmluve o zriadení spoločného úradu - pozemné komunikácie5.2.20185.2.201831.12.2018 0,00 0,00Obec ChrabranyMesto TopoľčanyÁnoNieNie9.2.2018
  5/2018Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve a dohode o zriadení vecného bremena6.2.20186.2.201831.12.2019 0,00 0,00COOP JednotaObec ChrabranyÁnoNieNie7.2.2018
  4/2018Dodatok č.6 k Zmluve č.:6620008129.1.201829.1.201829.1.2019 0,00 0,00Obec ChrabranyENVI-GEOS Nitra, s.r.o.ÁnoNieNie29.1.2018
  14/2017Zmluva o dielo ,,Stavebné úpravy domu smútku a okolia"28.11.201728.11.201731.12.2019 60 064,04 70 939,44Obec ChrabranyPMGSTAV SK, s.r.o.ÁnoNieNie25.1.2018
  3/2018Kúpna zmluva23.1.201823.1.201831.12.2019 809,34 809,34Stanislav VaňoObec ChrabranyÁnoNieNie24.1.2018
  13/2017Výstavba voľnočasového športového areálu v obci Chrabrany28.11.201728.11.201731.12.2019 80 550,00 67 125,00Obec ChrabranySPORT ONE SK, spol.s.r.o.ÁnoNieNie24.1.2018
  12/2017Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Chrabrany13.12.201713.12.201731.12.2018 10 000,00 10 000,00Obec ChrabranySlovenský futbalový zväzNieNieNie24.1.2018
  2/2018Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Chrabrany_0122.1.201822.1.201831.12.2018 400,00 400,00Obec ChrabranyMapa Slovakia Digital, s.r.o.ÁnoNieNie23.1.2018
  1/2018Kúpna zmluva a Dohoda o zriadení vecného bremena zriadená v zmysle §151 OZ v znení neskorších zmien a doplnkov23.1.201823.1.201831.12.2018 25 245,57 25 245,57COOP JednotaObec ChrabranyÁnoNieNie23.1.2018
  11/2017Zmluva o dielo č. 0902201726.10.201726.10.201731.12.2017 12 838,88 15 406,65Obec ChrabranyFrantišek Krchňavý, FKL dopravno -stavebná firmaÁnoNieNie9.11.2017
  10/2017Zmluva o audítorskej činnosti uzatvorená podľa §269 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite26.10.201726.10.201726.10.2018 750,00 900,00Obec ChrabranyAudítorská spoločnosť s.r.o.ÁnoNieNie6.11.2017
  9/2017Nájomná zmluva10.10.201710.10.20179.10.2022 2 000,00 2 000,00Slovak Telekom a.s.Obec ChrabranyÁnoNieNie20.10.2017
  8/2017Dodatok č.3 k Zmluve o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí22.6.201722.6.201722.6.2018 0,00 0,00Obec ChrabranyIng. Hrubá MáriaÁnoNieNie20.10.2017
  7/2017Zmluva o dielo č.090120176.9.20176.9.20176.9.2017 0,00 10 267,65Obec ChrabranyFrantišek Krchňavý, FKL dopravno -stavebná firmaÁnoNieNie3.10.2017