Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18 zmlúv, 198 faktúr, 24 objednávok za organizáciu Lascov.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 18, nájdené: 18 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
15072014Zmluva o dielo18.7.201418.7.201430.7.2020 500,00 0,00Obec Lascoveuroedu, s.r.o.Áno30.7.2014
1/2013DODATOK 1/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 1.8.2009 na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.16.5.201316.5.201315.5.2015 0,00 0,00Obec LascovFURA s.r.o.Áno28.5.2013
2/2012Oprava vnútorných priestorov prevádzky ZSS v MŠ Lascov2.7.20122.7.20122.7.2015 10 897,43 0,00Obec LascovFAVELL spol.s.r.o.Áno23.7.2012
01/07/2012Zriadenie priepustu miestnej komunikácie v obci LASCOV27.6.201227.6.201231.8.2014 6 387,54 0,00Obec LascovJozef Bednár - VODAXÁno23.7.2012
1/2010Rekonštrukcia strechy Základnej školy Lascov19.3.201222.3.201212.7.2012 48 030,00 0,00Obec LascovFAVELL spol.s.r.o.Áno22.3.2012
01/04/2011Zmluva o dielo: Oplotenie pre obec Lascov28.4.201128.4.201131.5.2011 8 978,48 0,00Obec LascovJozef Bednár - VODAXÁno28.12.2011
č.37/028/10Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere(B. Dodatok č.310.10.201111.10.201125.10.2021 70 095,75 0,00Obec LascovDEXIA banka Slovensko a.s.Áno11.10.2011
Dexia-374/12/0511Zmluva o bežnom účte - Dotačný účet.14.6.201114.6.201113.6.2014 0,00 0,00Obec LascovDEXIA banka Slovensko a.s.Áno15.6.2011
374/12/0511Zmluva o bežnom účte13.6.201113.6.201112.6.2014 0,00 0,00Obec LascovDEXIA banka Slovensko a.s.Áno14.6.2011
37/028/10Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere10.6.201113.6.201126.5.2012 0,00 0,00Obec LascovDEXIA banka Slovensko a.s.Áno13.6.2011
VK/11/05/066Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice pre Zakladnú školu Lascov.20.5.20111.9.201131.8.2013 0,00 0,00Základna škola LascovKomensky, s.r.o.Áno9.6.2011
03/01/2011ZAMESTNÁVATEĽSKÁ ZMLUVA3.1.20113.1.20113.1.2015 0,00 0,00Obec LascovING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.Áno17.3.2011
11/6/2009Zmluva o dielo: Modernizácia kultúrno-správnej budovy Lascov11.6.200927.6.200931.12.2010 0,00 0,00Obec LascovFAVELL spol.s.r.o.Nie14.3.2011
18/12/2008Zmluva o dodávkach kancelárskych, školských potrieb a spotrebného tovaru pre Obecný úrad Lascov, Základnú školu Lascov a Matersku školu Lascov.18.12.20082.1.200918.12.2012 0,00 0,00Obec LascovFi Štempeľ MiroslavNie24.2.2011
MaP/1/2011Kúpna zmluva - zásobovanie potravinami, pekárenskými, mliečnymi výrobkami, ovocím a zeleninou pre školskú jedáleň Lascov.3.1.20113.1.20113.1.2014 0,00 0,00Obec LascovMarcineková VieraÁno24.2.2011
8/4/2003Zmluva o zbere a preprave vôd a kalov zo žúmp a septikov.8.4.20038.4.200331.12.2011 0,00 0,00Obec LascovMarek PAĽA-Nákladná dopravaNie21.2.2011
02.09.2008Kúpna zmluva na dohodnutý tovar pre ŠJ Lascov: mäso a mäsové výrobky z expedície tovaru predávajúceho do miesta prevzatia tovaru kupujúcim.2.9.20082.9.20081.9.2011 0,00 0,00Obec LascovVIJOFEL s.r.o.Nie18.2.2011
15/5/2009Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere.15.5.20091.8.200931.7.2011 0,00 0,00Obec LascovFURA s.r.o.Nie10.2.2011