Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1141 zmlúv, 4602 faktúr, 1096 objednávok za organizáciu Jacovce.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
51210310FaktúraObec JacovcePEMI-GARDEN, s. 1 574,88Detail
91/2021ObjednávkaObec JacovceEMEL Bratislava 0,00Detail
90/2021ObjednávkaObec JacovceCitySafety, s.r 4 032,00Detail
89/2021ObjednávkaObec JacovceBranko Kobela - 0,00Detail
51210308FaktúraObec JacovcePonitrianske zd 3 132,78Detail
51210309FaktúraObec JacovcePonitrianske zd 2 482,83Detail
51210307FaktúraObec JacovceLindström, s.r. 13,78Detail
51210305FaktúraObec JacovceUNIEL TOP s.r.o 2 182,00Detail
51210306FaktúraObec JacovcePROROZVOJ, s.r. 645,00Detail
88/2021ObjednávkaObec JacovceJán Fráter ELEK 0,00Detail