Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1104 zmlúv, 4424 faktúr, 1036 objednávok za organizáciu Jacovce.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
51210132FaktúraObec JacovceBlaška Pavol 53,11Detail
51210129FaktúraObec JacovceJUDr. Jana Trsť 50,00Detail
51210130FaktúraObec JacovceSlovak Telekom 273,21Detail
51210131FaktúraObec JacovceSlovak Telekom 15,25Detail
51210128FaktúraObec JacovceINŠTALATÉRSKE P 121,74Detail
51210127FaktúraObec JacovceLindström, s.r. 13,78Detail
31/2021ObjednávkaObec JacovceRegionálna sprá 0,00Detail
51210121FaktúraObec JacovceCO-COMPANY s. r 60,00Detail
51210122FaktúraObec JacovceARRIVA Nitra a 111,26Detail
51210123FaktúraObec JacovceSlovenský plyná 8,00Detail