Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 50 zmlúv, 444 faktúr, 13 objednávok za organizáciu Kvačany.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
213003669FaktúraObec KvačanyPoľnohospodársk 146,64Detail
1372013FaktúraObec KvačanyPozemkové spolo 1,00Detail
7756665187FaktúraObec KvačanySlovak Telekom 13,14Detail
201324FaktúraObec KvačanyCRYSTAL SK s.r 355,32Detail
3756665167FaktúraObec KvačanySlovak Telekom 16,74Detail
9756665202FaktúraObec KvačanySlovak Telekom 24,84Detail
132013FaktúraObec KvačanyVladimír Ďuroň 500,00Detail
122013FaktúraObec KvačanyVladimír Ďuroň 330,00Detail
35/2013FaktúraObec KvačanyZákladná škola 155,87Detail
34/2013FaktúraObec KvačanyZákladná škola 6,44Detail