Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 49 zmlúv, 767 faktúr, 69 objednávok za organizáciu Liptovský Ondrej.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
166/2014FaktúraObec Liptovský Stolárstvo Mich 147,00Detail
165/2014FaktúraObec Liptovský Petit Press 156,00Detail
164/2014FaktúraObec Liptovský ?Peter Mitrenga 318,00Detail
163/2014FaktúraObec Liptovský Liptovská vodár 29,06Detail
162/2014FaktúraObec Liptovský KING STEEL Slov 187,98Detail
161/2014FaktúraObec Liptovský STAVMAT-IN 93,67Detail
160/2014FaktúraObec Liptovský SLOVAK TELEKOM, 21,70Detail
159/2014FaktúraObec Liptovský Verejnoprospešn 408,76Detail
158/2014FaktúraObec Liptovský SAD LIORBUS, a. 11,95Detail
157/2014FaktúraObec Liptovský Cestné stavby L 6 139,42Detail