Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 49 zmlúv, 767 faktúr, 69 objednávok za organizáciu Liptovský Ondrej.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
166/2014FaktúraObec Liptovský Stolárstvo Mich 147,007.5.2015Detail
165/2014FaktúraObec Liptovský Petit Press 156,007.5.2015Detail
164/2014FaktúraObec Liptovský ?Peter Mitrenga 318,007.5.2015Detail
163/2014FaktúraObec Liptovský Liptovská vodár 29,067.5.2015Detail
162/2014FaktúraObec Liptovský KING STEEL Slov 187,987.5.2015Detail
161/2014FaktúraObec Liptovský STAVMAT-IN 93,677.5.2015Detail
160/2014FaktúraObec Liptovský Slovak Telekom, 21,707.5.2015Detail
159/2014FaktúraObec Liptovský Verejnoprospešn 408,767.5.2015Detail
158/2014FaktúraObec Liptovský SAD LIORBUS, a. 11,957.5.2015Detail
157/2014FaktúraObec Liptovský Cestné stavby L 6 139,427.5.2015Detail