Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 101 zmlúv, 100 faktúr, 23 objednávok za organizáciu Obec Mad.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
FD24061FaktúraObec MadDOXX - Stravní 661,05Detail
FD24062FaktúraObec MadMesto Dunajská 43,20Detail
FD24063FaktúraObec MadPePAMa s.r.o 400,00Detail
FD24064FaktúraObec MadDOMINE DS s.r.o 38,00Detail
FD24065FaktúraObec MadEMEL Bratislava 60,00Detail
FD24066FaktúraObec MadZSE Energia, a. 67,79Detail
FD24067FaktúraObec MadZSE Energia, a. 136,67Detail
FD24068FaktúraObec MadZSE Energia, a. 302,51Detail
FD24069FaktúraObec MadZSE Energia, a. 52,07Detail
FD24070FaktúraObec MadCS Deign Studio 39,40Detail