Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 31 zmlúv, 0 faktúr, 11 objednávok za organizáciu Obec Mad.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
21/2022ZmluvaMarián CsápaiObec Mad 90,00Detail
Opakovaná nájomná zmluva č. 18/2022ZmluvaTímea HalászováObec Mad 180,00Detail
56/2022/2ZmluvaObec MadBALA a.s. 77 899,28Detail
20/2022ZmluvaJúlius BartalosObec Mad 90,00Detail
22/2022ObjednávkaObec MadTermovízia, Ser 0,00Detail
č.19/2022ZmluvaMgr. Silvia LásObec Mad 270,00Detail
Opakovaná náj. zmluva č. 17/2022ZmluvaObec MadĽudovít Sóky 139,00Detail
Zmluva o nájme bytu č. 16/2022ZmluvaObec MadRóbert Csölle 230,00Detail
Opakovaná náj. zmluva č. 14/2022ZmluvaObec MadGabriela Kissov 139,00Detail
21/2022ObjednávkaObec MadJKL production 1 500,00Detail